HỒNG KÔNG, TRUNG QUỐC – Media OutReach – Ngày 8 tháng 9 năm 2020 – Henderson Sunlight Asset Management Limited (đơn vị quản lý) vừa công bố kết quả kinh doanh của Sunlight REIT (Real estate investment trust – Quỹ tín thác đầu tư bất động sản Sunlight) trong năm tài chính 2019/2020 (kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2020).

Bất chấp những thách thức, khó khăn chưa từng có trong năm tài chính vừa qua, song Sunlight REIT đã cố gắng hết sức và kết quả tài chính là bằng chứng cho những nỗ lực này. Cụ thể, trong năm tài chính 2019/2020, doanh thu của Sunlight REIT đạt 854,6 triệu dollar Hồng Kông, tăng 0,5% so với năm tài chính 2018/2019; thu nhập tài sản ròng đạt 684,7 triệu dollar Hồng Kông, tăng 0,3%; thu nhập phân bổ hàng năm là 467,0 triệu dollar Hồng Kông, hầu như không thay đổi so với năm tài chính trước.

Hội đồng quản trị của Sunlight REIT đã quyết định phân phối cổ tức ở mức 13,6 HK cent (0,136 dollar Hồng Kông) cho mỗi cổ phiếu. Cùng với mức phân phối cổ tức tạm thời trước đó là 13,2 HK cent cho mỗi cổ phiếu, nên tổng mức phân phối cho mỗi cổ phiếu trong năm tài chính 2019/2020 là 26,8 HK cent, giảm 1,8% so với năm tài chính trước.

Tính đến thời điểm ngày 30 tháng 6 năm 2020, giá trị danh mục đầu tư bất động sản của Sunlight REIT được đánh giá là 18.918,0 triệu dollar Hồng Kông, thấp hơn 5,4% so với một năm trước; theo đó, giá trị tài sản ròng của Công ty giảm 7,6% xuống còn 14.771,2 triệu dollar Hồng Kông.

Tại thời điểm ngày 30 tháng 6 năm 2020, tỷ lệ lấp đầy trung bình của toàn bộ danh mục của Sunlight REIT tăng lên 95,7% (tại thời điểm ngày 30 tháng 6 năm 2019: 95,3%). Trái ngược với danh mục văn phòng đã ghi nhận sự cải thiện về tỷ lệ lấp đầy lên 95,6% (tại thời điểm ngày 30/6/2019: 94,0%), tỷ lệ lấp đầy của bất động sản bán lẻ giảm xuống 95,8% (tại thời điểm ngày 30/6/2019: 98,1%), phản ánh tác động tiêu cực đang nổi lên của tình trạng suy thoái kinh tế và suy yếu niềm tin của người tiêu dùng. Giá thuê trung bình của danh mục bất động sản văn phòng của Sunlight REIT là 36,5 dollar Hồng Kông mỗi feet vuông, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi giá thuê của danh mục bất động sản bán lẻ là 74,8 dollar Hồng Kông mỗi feet vuông, giảm 1,3% so với một năm trước.

Ông Wu Shiu Kee, Keith, Giám đốc điều hành (CEO) của Henderson Sunlight Asset Management Limited cho biết: “Triển vọng ngắn hạn đối với Sunlight REIT dự kiến ​​sẽ còn nhiều thách thức. Tuy nhiên, với danh mục đầu tư mang tính phòng thủ, nền tảng tài chính vững chắc được hỗ trợ bởi các ưu tiên chiến lược rõ ràng, chúng tôi tin rằng Sunlight REIT có vị trí tốt để tận dụng các cơ hội mới và mở rộng quy mô hoạt động của mình”.

Thông tin về Sunlight REIT

Sunlight REIT là một quỹ tín thác đầu tư bất động sản được ủy quyền bởi Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng tương lai của Hồng Kông và được tạo thành bởi chứng thư ủy thác ngày 26 tháng 5 năm 2006 (đã được sửa đổi và bổ sung bởi 6 chứng thư bổ sung). Sunlight REIT có cổ phiếu được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông từ ngày 21 tháng 12 năm 2006 (với mã là 435).

Sunlight REIT mang đến cho các nhà đầu tư cơ hội đầu tư vào danh mục đầu tư đa dạng gồm 11 bất động sản văn phòng và 5 bất động sản bán lẻ tại Hồng Kông,với tổng diện tích có thể cho thuê hơn 1,2 triệu feet vuông (111.484 mét vuông). Các bất động sản văn phòng chủ yếu nằm ở các khu vực kinh doanh chính của Hồng Kông, bao gồm cả Wan Chai và Sheung Wan, cũng như trong các lĩnh vực kinh doanh phi tập trung như Mong Kok và North Point. Các bất động sản bán lẻ chính nằm ở các trung tâm giao thông trong khu vực và các thị trấn mới bao gồm Sheung Shui, Tseung Kwan O và Yuen Long.

Thông tin về Henderson Sunlight Asset Management Limited

Henderson Sunlight Asset Management Limited (đơn vị quản lý của Sunlight REIT) là công ty con thuộc sở hữu gián tiếp của Henderson Land Development Company Limited (恒基兆業地產有限公司). Trách nhiệm chính của Henderson Sunlight Asset Management Limited là quản lý Sunlight REIT và tất cả tài sản của nó theo Chứng thư ủy thác vì lợi ích duy nhất của tất cả các cổ đông.

Giang Tran