(Nguồn: Wikipedia)

Việt Nam là một thành viên chủ động, tích cực và trách nhiệm của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) nói riêng cũng như của cộng đồng quốc tế nói chung.

Những câu hỏi dưới đây sẽ giúp bạn hiểu được mối liên hệ giữa Việt Nam và APEC cũng như những đóng góp của Việt Nam với diễn đàn quan trọng này.