Thông qua ứng dụng tương tác News Game, cùng tìm hiểu nguyên nhân vì sao loại vũ khí mới của Triều Tiên lại khiến cộng đồng quốc tế hết sức quan ngại.