Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ đã được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (Ảnh minh họa: Báo Ảnh Việt Nam/TTXVN)

Liên quan đến việc xây dựng hồ sơ khoa học “Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ” trình Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công văn số 4273/BVHTTDL-DSVH đề nghị chưa thực hiện trong thời gian hiện nay.

Công văn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu rõ, theo quy định mới nhất, mỗi năm UNESCO chỉ xét duyệt một hồ sơ đề nghị công nhận di sản văn hóa phi vật thể cho mỗi quốc gia.

Trong khi đó, hiện nay, Việt Nam đã trình các hồ sơ: “Nghệ thuật Hát giao duyên Ví, Giặm” (cho đợt xét duyệt năm 2014), “Nghi lễ và trò chơi kéo co truyền thống” (hồ sơ đa quốc gia - cho đợt xét duyệt năm 2015), “Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ, Tứ phủ của người Việt” (cho đợt xét duyệt năm 2016).

Bên cạnh đó, ba hồ sơ (“Nghệ thuật Bài chòi miền Trung Việt Nam,” “Nghi lễ Then của người Tày, Nùng, Thái,” “Nghệ thuật Xòe Thái”) cũng đang được xây dựng để đệ trình UNESCO cho các đợt xét từ năm 2017-2019.

Bởi vậy, việc đệ trình hồ sơ “Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ” chỉ có thể thực hiện sau thời điểm nêu trên cho đợt xét năm 2020.

Xuất phát từ lý do đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho rằng, để tránh tốn kém kinh phí, công sức cho việc bổ sung, cập nhật nội dung hồ sơ hàng năm theo quy định của UNESCO, việc xây dựng hồ sơ sẽ triển khai trước một năm so với thời gian đệ trình.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh trước mắt chỉ đạo các cơ quan, chính quyền địa phương liên quan triển khai thực hiện Đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ (trong đó, cần tập trung cho hoạt động truyền dạy và quảng bá giá trị di sản).

Trước đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được công văn số 2239/UBND-VX (ngày 18/9) của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh và Công văn số 279/VHNTQGVN-KHHTQT (ngày 01/10) của Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam về việc xây dựng Hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể “Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ” trình UNESCO đưa vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp của nhân loại năm 2017./.

Nghề làm tranh Đông Hồ là nghề làm tranh khắc gỗ dân gian, do người dân làng Đông Hồ (xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) sáng tạo và phát triển thành làng nghề.

Dựa vào nội dung-chủ đề, tranh Đông Hồ bao gồm bảy loại chính: tranh thờ, tranh chúc tụng, tranh lịch sử, tranh truyện, tranh phương ngôn, tranh cảnh vật và tranh phản ánh sinh hoạt.

Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ có giá trị cao về mặt lịch sử, văn hóa, khoa học, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (đợt 1-tháng 12/2012) ở loại hình "Nghề thủ công truyền thống."