HỒNG KÔNG, TRUNG QUỐC – Media OutReach – Nghiên cứu mới đây của Trường Kinh doanh trực thuộc Đại học Hồng Kông Trung Quốc (CUHK) cho thấy việc các lực lượng lao động cố gắng hạn chế cổ tức thành công nhất ở các quốc gia có thương lượng tập thể lớn và thực thi luật lao động hiệu quả. Nghiên cứu hiện tại cho thấy, các chính sách trả lương của doanh nghiệp chịu ảnh hưởng rất lớn bởi sự bảo vệ hợp pháp của các cổ đông và chủ sở hữu. Tuy nhiên, trong quá khứ, mọi người ít chú ý đến lực lượng lao động – cũng có những yêu sách quan trọng khác đối với các nguồn lực của các công ty. Công nhân, những người thích các công ty nắm giữ lợi nhuận hơn là thanh toán bằng tiền mặt, có tiềm năng lớn để hạn chế việc phân phối tiền thuê giữa các cổ đông.

Giáo sư Donghui Wu, giáo sư Khoa kế toán và Giám đốc Trung tâm các tổ chức và quản trị, Trường Kinh doanh trực thuộc CUHK cho biết: “Mục tiêu chính của lao động là tối đa hóa giá trị tiền lương hiện tại và lợi ích dự kiến trong tương la, thông qua các khoản trích từ tiền trả lương vượt mức”. Giáo sư Donghui Wu gần đây được tạp chí chuyên về kế toán Abacus xếp hạng là tác giả nổi tiếng thứ hai trong giai đoạn 1999-2018, dựa trên các bài viết về thị trường vốn Trung Quốc được công bố trên các tạp chí cấp 1.

Công trình nghiên cứu của ông có tiêu đề “Having a Finger in the Pie: Labour Power and Corporate Payout Policy” (tạm dịch là Có lợi ích và tiếng nói: Sức lao động và Chính sách chi trả lương của doanh nghiệp“, xem xét ảnh hưởng của sức lao động đối với chính sách thanh toán của doanh nghiệp. Với các đồng tác giả tại Đại học Texas Christian, Đại học Baptist Hồng Kông và Đại học Macau, nghiên cứu sử dụng dữ liệu về luật lao động với 41.436 công ty ở 39 quốc gia và vùng lãnh thổ từ năm 1989 đến năm 2015.

Giáo sư Donghui Wu cho biết: “Chúng tôi cho thấy sự thay đổi trong luật lao động điều chỉnh các mối quan hệ lao động tập thể có tác động đáng kể đến các quyết định chi trả lương của doanh nghiệp. Về cơ bản, những thay đổi về mặt lập pháp nhằm tăng cường sức lao động làm giảm chi trả cổ tức và tổng chi trả của các doanh nghiệp. Sự ảnh hưởng của lao động tới các chính sách thanh toán thể hiện rõ hơn ở các công ty có cường độ lao động lớn hơn và trong các doanh nghiệp hoạt động ở những quốc gia có hoạt động thương lượng tập thể rộng hơn và thực thi pháp luật hiệu quả hơn. Những kết quả này phù hợp với ý tưởng rằng, lực lượng lao động của các doanh nghiệp tìm cách tối đa hóa thu nhập của họ thông qua thương lượng tập thể. Phát hiện của chúng tôi cho thấy, sức lao động là một yếu tố quan trọng khác của quốc gia, định hình chính sách thanh toán của doanh nghiệp”.

Dữ liệu của nghiên cứu bao gồm việc xem xét, đánh giá cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2008, được coi là cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất, kể từ cuộc Đại khủng hoảng những năm 1930. Cuộc khủng hoảng này tấn công thị trường tài chính trên toàn thế giới và khiến nền kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái kéo dài.

Giáo sư Donghui Wu nhận xét: “Cuộc khủng hoảng, giống như một cú sốc, đột ngột làm giảm lợi nhuận sẵn có về cơ hội đầu tư của các công ty ở các nước bị ảnh hưởng. Trong trường hợp tiền công giảm mạnh trong một cuộc khủng hoảng tài chính, sự hạn chế đối với các khoản thanh toán của công ty do sức lao động áp đặt có thể trở nên đặc biệt nghiêm trọng. Chúng tôi đã dùng cuộc khủng hoảng để tạo ra bằng chứng bổ sung. Trên thực tế, tiền công đã giảm trong thời kỳ khủng hoảng, chúng tôi càng có cơ sở chứng minh những gì chúng tôi đang nghiên cứu là đúng”.

Lực lượng lao động mạnh cho phép các tổ chức công đoàn có lập trường cứng rắn trong thương lượng tập thể bằng cách đưa ra mức lương cứng nhắc hơn và các yêu cầu về lợi ích và đòi hỏi chi phí sa thải lớn hơn. Từ đó, có thể tăng phí điều chỉnh lao động của các công ty và giảm tính linh hoạt điều hành. Sức mạnh của quyền lực thương lượng công đoàn tăng lên với tỷ lệ nhân viên được bảo vệ bởi thương lượng tập thể.

Các công ty có tổ chức công đoàn mạnh sẽ có tính linh hoạt thấp hơn, các nhà quản lý có thể cắt giảm cổ tức và bảo tồn tiền mặt bù lại tính linh hoạt trong hoạt động. Nghiên cứu này đối chiếu các khác biệt trước và sau trong việc trả lương của các công ty đã có thay đổi trong luật lao động trong một năm nào đó, với các khác biệt trước và sau trong việc trả lương của các doanh nghiệp không có thay đổi như vậy trong cùng năm và lĩnh vực hoạt động.

Các thay đổi liên quan đến quy định lao động thường xảy ra vì những thay đổi trong chính phủ của một quốc gia. Những thay đổi trong lãnh đạo chính trị thường dẫn đến luật pháp, bao gồm luật lao động, được sửa đổi lại. Ví dụ, tại Pháp, chính phủ của Tổng thống mới đắc cử Emmanuel Macron đã đưa ra một cuộc thay đổi lớn về luật lao động của Pháp vào tháng 9 năm 2017. Đây chính là một trong số các cải cách đầu tiên mà ông này hứa sẽ giúp vực dậy nền kinh tế Pháp.

Các cải cách luật lao động cũng có quan hệ với các chu kỳ kinh doanh của một quốc gia; luật bảo hộ lao động chặt chẽ hơn thường được thông qua hoặc tiếp tục có hiệu lực trong các giai đoạn của các giai đoạn mà nền kinh tế bị suy thoái, trong khi chính phủ có thể nới lỏng các quy tắc lao động nhằm đối phó với tình trạng thất nghiệp trong thời kỳ tăng trưởng kinh tế thấp. Luật lao động của một quốc gia cũng được hình thành bởi loại đảng chính trị nắm quyền: các quy định lao động bảo vệ người lao động nhiều hơn khi các chính phủ cánh tả nắm quyền, trong khi chính phủ cánh hữu cầm quyền cũng có thể ảnh hưởng đến các quyết định chính sách và quy định của doanh nghiệp.

Giáo sư Donghui Wu cho rằng, nghiên cứu phát hiện ra việc thực thi luật lao động thuộc về chính phủ, quyền lực thương lượng lao động tăng lên theo mức độ tuân thủ luật pháp. Điều đó có nghĩa là, ảnh hưởng của sức lao động đối với phân phối lợi nhuận trở nên mặn mà hơn ở các quốc gia có cơ quan thực thi pháp luật hiệu quả hơn. Các kết quả nghiên cứu, được tổng hợp sau khi dữ liệu được sử dụng trong một loạt các tính toán thống kê phức tạp, đã tính đến nhiều biến số, bao gồm việc nắm giữ tiền mặt của công ty, lợi nhuận, đòn bẩy tài chính và tăng trưởng sản phẩm quốc tế và sự phát triển của thị trường vốn.

Giáo sư Donghui Wu nhận định: “Phát hiện của chúng tôi cho thấy rằng, sức lao động mạnh mẽ không làm giảm tổng tiền chi cho lương, mà chính khả năng thương lượng kết hợp với luật lao động cứng nhắc dẫn đến việc giảm tổng số tiền chi cho lương. Chúng tôi nhận thấy rằng, tác động của lao động đối với các khoản thanh toán của công ty không phải là hiệu ứng lợi nhuận cơ học thuần túy. Sự linh hoạt trong điều hành bị thắt chặt và việc chia sẻ tiền công vượt mức là hai điều mà sức lao động ảnh hưởng đến các khoản thanh toán. Chúng tôi cũng nhận thấy rằng, các công ty hoạt động ở các thị trường tài chính phát triển hơn tạo ra các khoản thanh toán lớn hơn và các doanh nghiệp cắt giảm cổ tức và tổng số tiền chi trả sau khi thay đổi luật lao động trao nhiều quyền lực hơn cho lao động, so với một tập hợp các công ty kiểm soát trong cùng ngành đồng thời, nhưng dựa trên các quốc gia không có thay đổi về luật lao động”.

Theo Giáo sư Donghui Wu, công trình nghiên cứu này góp phần với các nghiên cứu quốc tế xem xét tác động kinh tế của luật pháp trên toàn quốc hoặc có thể giúp thay đổi luật. Giáo sư Donghui Wu nhấn mạnh: “Chúng tôi đã bổ sung cho các nghiên cứu tương tự với việc chứng minh rằng, những thay đổi trong luật lao động điều chỉnh các quan hệ lao động tập thể có tác động đáng kể đến các quyết định chi trả lương của một công ty”.

Tài liệu tham khảo:

Trong ‐ Mu Haw, In ‐ Mu Haw, Bingbing Hu, Donghui Wu và Xu Zhang, 
“Có lợi ích và tiếng nói: Sức lao động và Chính sách chi trả lương của doanh nghiệp“, Quản lý tài chính, 47, 4, (993-1027), (2018 ).

Thông tin về CUHK

CUHK bao gồm hai trường – Kế toán và Quản lý khách sạn và Du lịch – và bốn khoa – Khoa học ra quyết định và Kinh tế quản lý, Tài chính, Quản lý và Tiếp thị. Được thành lập tại Hồng Kông vào năm 1963, đây là trường kinh doanh đầu tiên cung cấp các chương trình BBA, MBA và Executive MBA trong khu vực. Hiện tại, Trường cung cấp 8 chương trình đại học và 20 chương trình sau đại học, bao gồm MBA, EMBA, Master, MSc, MPhil và Ph.D.

Theo xếp hạng các trường đào tạo MBA trên thế giới của tờ Financial Times là Financial Times Global MBA Ranking 2018, Trường Kinh doanh của CUHK đứng ở vị trí thứ 43; theo xếp hạng của Financial Times Global EMBA Ranking 2017, trường được xếp ở vị trí thứ 32 trên thế giới. Với hơn 35.000 cựu sinh viên tốt nghiệp (alumni), Trường Kinh doanh của CUHK là trường đại học có nhiều cựu sinh viên nhất ở Hồng Kông. Nhiều người trong số đó hiện là những nhà lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp nổi tiếng. Trường Kinh doanh của CUHK hiện có khoảng 4.400 sinh viên đại học và cao học với Hiệu trưởng là Giáo sư Kalok Chan.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.bschool.cuhk.edu.hk hoặc bằng cách kết nối với Trường Kinh doanh của CUHK trên Facebook: www.facebook.com/cuhkbschool và LinkedIn: www.linkedin.com/school/3923680/.