Ninh Thuận: Phát triển du lịch gắn với phát huy các giá trị văn hóa

Ninh Thuận tập trung bảo tồn và phát huy giá trị các loại hình di tích, lễ hội, văn nghệ dân gian, sản phẩm làng nghề truyền thống tiêu biểu của các dân tộc nhằm tạo lợi thế để phát triển du lịch.
(TTXVN/Vietnam+)