Ngày 11/11, Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình tổ chức kỳ họp thứ 17, khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021, để xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng liên quan đến công tác nhân sự; miễn nhiệm, bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh và quyết định một số nội dung quan trọng khác. Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Ngô Văn Tuấn dự kỳ họp.

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đối với đồng chí Trần Đăng Ninh và chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đối với các đồng chí Hoàng Văn Tứ, Đinh Văn Dực để nghỉ hưu theo chế độ.

Đồng thời, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình đã bầu đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Các đồng chí: Nguyễn Thị Cẩm Phương (Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh), Võ Ngọc Kiên (Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy) được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

[Thủ tướng phê chuẩn bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch tỉnh Hòa Bình]

Đồng chí Bùi Đức Hinh sinh năm 1968, dân tộc Mường, quê quán xã Kim Lập, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Tháng 10/2019, đồng chí Bùi Đức Hinh giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2016-2021, trước đó giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh.

Cũng tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình đã xem xét, thảo luận, thông qua 15 nghị quyết gồm: Nhóm nghị quyết về công tác cán bộ; nhóm nghị quyết về phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án; nhóm nghị quyết về quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025 và việc bổ sung, phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020./. 

Thanh Hải (TTXVN/Vietnam+)