SINGAPORE – Media OutReach – Tập đoàn bảo hiểm Chubb vừa chính thức bổ nhiệm ông Eric Kwan làm Trưởng bộ phận Tài sản & Thương vong (Property & Casualty – P & C) của Chubb Singapore. Quyết định bổ nhiệm này có hiệu lực từ ngày 5 tháng 8 năm 2019. Ông Eric Kwan sẽ báo cáo trực tiếp với ông Scott Simpson, Chủ tịch Quốc gia của Chubb Singapore.

Trên cương vị công tác mới, ông Eric Kwan sẽ có trách nhiệm chung trong việc lãnh đạo Bộ phận P & C của Chubb tại Singapore; thực hiện việc giám sát chiến lược về phát triển kinh doanh, quản lý danh mục đầu tư, các hoạt động và kết quả tài chính. Ông Eric Kwan đã có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành bảo hiểm và đã từng giữ một số vị trí cao cấp trong nhiều lĩnh vực kinh doanh và kênh phân phối chính. Trước khi gia nhập Chubb, ông là Trưởng phòng P & C của một công ty bảo hiểm địa phương ở Singapore.

Phát biểu về quyết định bổ nhiệm ông Eric Kwan, ông Scott Simpson nhận định: “Ông Eric Kwan là một nhà lãnh đạo năng động với mạng lưới quan hệ rất rộng trong lĩnh vực bảo hiểm tại Singapore. Với bề dày kinh nghiệm và thành công đã được chứng minh cộng với sự nhạy bén trong kinh doanh của mình, ông sẽ góp phần đem lại sự tăng trưởng bền vững và lợi nhuận cho hoạt động kinh doanh P & C của Công ty”.

Thông tin về Chubb

Chubb là tập đoàn bảo hiểm tài sản và thương vong lớn nhất thế giới. Với hơn 30.000 nhân viên hoạt động tại 54 quốc gia và vùng lãnh thổ, Chubb chuyên cung cấp bảo hiểm thương mại và tài sản cá nhân và thương vong, tai nạn cá nhân và bảo hiểm y tế bổ sung, tái bảo hiểm và bảo hiểm nhân thọ cho các khách hàng đa dạng. Là một công ty bảo lãnh phát hành, chúng tôi đánh giá, đảm nhận và quản lý rủi ro với sự thấu hiểu và kỷ luật. Công ty mẹ Chubb Limited có cổ phiếu được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán
NYSE, New York, Mỹ với mã là: CB)và là một thành phần của Chỉ số S & P 500. Chubb hiện có các văn phòng điều hành tại Zurich, New York, London, Paris và nhiều địa điểm khác trên thế giới.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www. chubb.com.Giang Tran