Ngày 29/6, Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026, đã tổ chức Kỳ họp thứ nhất, bầu chức các danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XV, bầu Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân.

Tại Kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên đã giới thiệu bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lò Văn Phương, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XIV (thay ông Lò Văn Muôn nghỉ hưu).

Sau đó, ông Lò Văn Phương được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XV với 52/52 đại biểu có mặt đồng ý.

Ông Lò Văn Phương sinh năm 1967; quê quán ở xã Sam Mứn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên; Cử nhân Kinh tế ngành Ngân hàng.

Ong Lo Van Phuong duoc bau lam Chu tich HDND tinh Dien Bien hinh anh 1Tân Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên Lò Văn Phương phát biểu tại Kỳ họp. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Ông Lò Văn Phương từng giữ các chức vụ như: Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh; Phó Chủ tịch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Bí thư Huyện ủy Điện Biên; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Điện Biên.

Tại Kỳ họp thứ 16 khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021, ông Lò Văn Phương được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên.

[Bầu các chức danh chủ chốt của Hội đồng Nhân dân, UBND tỉnh Kiên Giang]

Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên cũng đã bầu bà Giàng Thị Hoa, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khoá XIV, tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XV với 52/52 đại biểu có mặt đồng ý.

Cũng tại Kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã giới thiệu bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XIV.

Với 100% đại biểu có mặt đồng ý, ông Lê Thành Đô tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Lê Thành Đô sinh năm 1968; quê quán ở huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình; Cử nhân Kinh tế. Trong quá trình công tác ông Lê Thành Đô từng giữ các chức vụ: Phó Chánh Văn phòng, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên; Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên kiêm Bí thư Huyện ủy Mường Nhé, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên; Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên.

Ong Lo Van Phuong duoc bau lam Chu tich HDND tinh Dien Bien hinh anh 2Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên tặng hoa chúc mừng Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và các Trưởng phó Ban thuộc HĐND tỉnh khóa mới. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Tại Kỳ họp thứ 15 khóa XIV, nhiệm kỳ 2016–2021, ông Lê Thành Đô được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Các đại biểu cũng đã bầu các ông: Phạm Đức Toàn, Lò Văn Tiến và Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khoá XIV tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng thông qua Nghị quyết thành lập Ban Dân tộc thuộc Hội đồng Nhân dân tỉnh; bầu Trưởng ban, Phó Trưởng các Ban thuộc Hội đồng Nhân dân; bầu Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, bầu hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại diện Ủy ban Bầu cử tỉnh Điện Biên báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân và Báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại cuộc tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của các ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Phát biểu tại Kỳ họp, ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, nhấn mạnh, sau kỳ họp này nhiệm vụ, trọng trách đặt ra cho Hội đồng Nhân dân tỉnh trong nhiệm kỳ rất lớn, với vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Hội đồng Nhân dân tỉnh cần phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ, tạo sự thống nhất cao trong việc đưa ra các quyết định, cơ chế, chính sách quan trọng, xây dựng chính quyền năng động để phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân./.

Xuân Tư (TTXVN/Vietnam+)