Ong Nguyen Van Khoi duoc bau lam Chu tich VNREA khoa V hinh anh 1Ông Nguyễn Văn Khôi - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam khóa V. (Nguồn: vnrea.vn)

Sáng 9/6, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) đã tổ chức thành công Đại hội khóa V nhiệm kỳ 2022- 2027. Ông Nguyễn Văn Khôi được bầu làm Chủ tịch, dẫn dắt VNREA trên chặng đường tiếp theo.

Nhiệm kỳ IV (2016-2022), VNREA đã bám sát tôn chỉ và mục đích đề ra; từng bước vượt qua khó khăn, thách thức, đoàn kết và thu hút được nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản; là cầu nối tin cậy của các doanh nghiệp hội viên với Nhà nước, phản ánh và đề xuất kịp thời các giải pháp với Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương để góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, phát triển thị trường bất động sản.

Ngoài ra, việc tư vấn, phản biện, giám định xã hội, nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học có giá trị lý luận, thực tiễn cao và mở rộng, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế… cũng được VNREA tập trung thực hiện, đạt kết quả tốt. 

Tại Đại hội, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Hồng Minh đánh giá cao vai trò của VNREA trong nhiệm kỳ vừa qua với 4 dấu ấn tiêu biểu. Hiệp hội đã thực hiện có trách nhiệm và hiệu quả vai trò của tổ chức xã hội-nghề nghiệp trong phản biện và đóng góp ý kiến xây dựng cơ chế, chính sách pháp luật cho thị trường bất động sản Việt Nam.

[Tiếp tục cấp tín dụng cho dự án bất động sản khả thi, thanh khoản tốt]

Cùng đó, VNREA đã có nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học có giá trị lý luận và thực tiễn cao. Hàng năm, Hiệp hội tham gia vào một số đề tài nghiên cứu khoa học do Bộ Xây dựng giao. Hiệp hội đã cung cấp số liệu về thị trường, các luận cứ khoa học và thực tiễn, từ đó nâng cao chất lượng hoạt động, tham mưu cho Bộ Xây dựng và các ngành trong quá trình hoạch định chính sách, pháp luật liên quan.

VNREA không chỉ quy tụ rất nhiều doanh nghiệp bất động sản trong nước mà còn phát huy được vai trò cầu nối cho các doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp nước ngoài. 

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng vào thành công chung của ngành xây dựng trong việc phát triển ổn định và lành mạnh thị trường bất động sản’ - Thứ trưởng Bùi Hồng Minh khẳng định. 

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của VNREA trong nhiệm kỳ V (2022-2027) là bám sát chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm (2021-2030), chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045 của Chính phủ; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội V của VNREA, đáp ứng yêu cầu mới và mong đợi của toàn thể hội viên.

Đại hội đã thống nhất bầu ra Ban Chấp hành VNREA khóa V nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 111 người đại diện cho 274 hội viên đầu mối và cho hơn 3.000 doanh nghiệp liên quan đến bất động sản, môi giới bất động sản có đủ phẩm chất, trình độ theo tiêu chí đề ra./.

Thu Hằng (TTXVN/Vietnam+)