Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021. (Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)

Sáng 3/7, tại thành phố Bắc Giang, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ nhất.

Các đại biểu đã bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

Với 85 phiếu bầu (đạt tỷ lệ 100% số phiếu), ông Nguyễn Văn Linh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Bắc Giang, nhiệm kỳ 2011-2016 tái đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang, nhiệm kỳ 2016-2021.

Cá ông, bà: Lại Thanh Sơn, Dương Văn Thái, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang, nhiệm kỳ 2011-2016; Lê Ánh Dương, Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2011-2016 tái đắc cử chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngoài ra 20 cán bộ đã được bầu là Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2016-2021.

Hội nghị cũng đã bầu các chức danh của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Bùi Văn Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2011-2016 tái đắc cử chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021, với 85 phiếu bầu, đạt 100% số phiếu.

Các ông Bùi Văn Hạnh, Từ Minh Hải được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo chương trình kỳ họp thứ nhất dự kiến diễn ra từ 3-5/7, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang xem xét các báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, công tác bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, kết quả tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong sáu tháng đầu năm 2016; khẳng định những kết quả đạt được, làm rõ những hạn chế và nguyên nhân để bổ sung các giải pháp đột phá nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Bắc Giang năm 2016.

Cũng tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang sẽ nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thông báo kết quả tham gia xây dựng chính quyền; thực hiện chức năng giám sát thông qua hoạt động chất vấn tại kỳ họp; xem xét, thông qua 13 nghị quyết và quyết định một số vấn đề quan trọng khác./.