Tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa tiếp nhận dự án "xây dựng mạng lưới cộng đồng hỗ trợ bảo tồn di sản Huế", có tổng kinh phí 20.250 euro, trong đó vùng Nord Pas de Calais (Pháp) viện trợ không hoàn lại 13.650 euro.

Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết dự án nhằm nâng cao ý thức của cộng đồng trong việc chống xâm hại, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của hệ thống di tích Cố đô Huế, dựa vào nhóm thanh niên tình nguyện và cộng đồng.

Dự án sẽ phối hợp với trường Đại học Waseda (Nhật Bản) nghiên cứu di sản kiến trúc Huế, thu thập tư liệu và biên soạn các ấn phẩm về di sản hiện có để phổ biến thông tin rộng rãi trong cộng đồng qua các hình thức như lịch, phát thanh, báo chí.

Bên cạnh đó, dự án sẽ tổ chức tập huấn kiến thức về luật di sản và di sản Huế cùng các chuyến khảo sát thực tế tại các điểm di tích cho các nhóm thanh niên tình nguyện, cũng như các hoạt động ngoại khóa giới thiệu về di sản và vấn đề bảo tồn di sản cho sinh viên, học sinh trên địa bàn.

Dự án, được triển khai trong 8 tháng, sẽ kết thúc vào quý II/2009./.

(TTXVN)