Phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng

Chiều 8/4/2021, Quốc hội bỏ phiếu, biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.
(TTXVN/Vietnam+)