Phien hop Uy ban Thuong vu QH: Xem xet du an Luat Canh sat Co dong hinh anh 1Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày tờ trình (tóm tắt). (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Sáng 21/9, tại Phiên họp thứ 3 diễn ra tại Phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến về dự án Luật Cảnh sát Cơ động.

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng trình bày Tờ trình; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Cảnh sát Cơ động.

Làm rõ vị trí, vai trò của lực lượng Cảnh sát Cơ động

Thảo luận tại phiên họp, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đại diện các cơ quan đã cho ý kiến về Tờ trình, hồ sơ dự án Luật và các nội dung của dự thảo Luật.

Về hồ sơ dự án Luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất với nội dung trong Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng và An ninh; cho rằng, hồ sơ luật được Chính phủ chuẩn bị công phu, cơ bản đầy đủ, bảo đảm đúng tiến độ theo yêu cầu của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội.

Đồng thời đề nghị tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật, nhất là đánh giá tác động về tổ chức biên chế, kinh phí ngân sách bảo đảm trang bị vũ khí, phương tiện.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với sự cần thiết ban hành luật được nêu trong Tờ trình và Báo cáo thẩm tra. Tuy nhiên, các đại biểu đề nghị cần làm rõ 3 nội hàm “đặc thù,” “đặc biệt” và “tinh nhuệ” của lực lượng Cảnh sát Cơ động, để làm rõ vị trí, vai trò của lực lượng Cảnh sát Cơ động so với các lực lượng khác trong Công an nhân dân, từ đó làm nổi bật sự thuyết phục cần thiết phải ban hành đạo luật riêng cho lực lượng này.

[Tạo cơ sở pháp lý để xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động tinh nhuệ]

Đối với vị trí, chức năng của Cảnh sát Cơ động, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị chỉnh sửa nội dung để thể hiện đúng vị trí, chức năng của Cảnh sát Cơ động là lực lượng đặc biệt, chỉ sử dụng khi thực sự cần thiết; làm rõ vai trò nòng cốt, sử dụng biện pháp vũ trang, vai trò chuyên trách trong bảo vệ an ninh quốc gia; làm rõ quy định Cảnh sát Cơ động thực hiện biện pháp vũ trang là chủ yếu để tránh chồng chéo lên chức năng, nhiệm vụ của các lực lượng chuyên trách khác về bảo vệ an ninh quốc gia.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với quy định trong dự thảo Luật về nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát Cơ động; đồng thời đề nghị tiếp tục rà soát các nhiệm vụ cụ thể của Cảnh sát Cơ động để phù hợp với vị trí chức năng, tránh chồng chéo và thống nhất với các văn bản pháp luật có liên quan; quy định cụ thể hơn quyền hạn của Cảnh sát Cơ động nhất là các nội dung liên quan đến quyền con người, quyền công dân để bảo đảm chặt chẽ, phù hợp với pháp luật hiện hành.

Rà soát kỹ về trang bị, chính sách đối với Cảnh sát Cơ động

Cho ý kiến về phạm vi hoạt động, tổ chức sử dụng điều động và phối hợp thực hiện nhiệm vụ của Cảnh sát Cơ động, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, quy định của dự thảo Luật cơ bản phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành.

Phien hop Uy ban Thuong vu QH: Xem xet du an Luat Canh sat Co dong hinh anh 2Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành phiên họp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tuy nhiên, các đại biểu đề nghị cần quy định rõ hơn về phạm vi hoạt động của Cảnh sát Cơ động vì nội dung này liên quan đến điều ước quốc tế, các thỏa thuận quốc tế và liên quan đến chức năng, quyền hạn, phạm vi hoạt động của các lực lượng khác đã được quy định ở các luật như Luật Cảnh sát Biển, Luật Biên phòng, Luật Cảnh vệ.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị rà soát thật kỹ về trang bị, chính sách đối với Cảnh sát Cơ động và trách nhiệm của chính quyền các cấp, để một mặt bảo đảm cho lực lượng này hoàn thành nhiệm vụ được giao, đồng thời phù hợp với thực tiễn, đúng với phạm vi, quyền hạn của chính quyền các cấp để bảo đảm tính khả thi; rà soát các nội dung giao cho Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an quy định để thiết kế các nội dung của Luật.

Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn cho ý kiến về một số nội dung khác như: nguyên tắc hoạt động; thời gian phục vụ của lực lượng Cảnh sát Cơ động; các trường hợp mang vũ khí lên tàu bay; thẩm quyền quy định về bảo đảm hậu cần, tài chính ngân sách; vấn đề bình đẳng giới.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, sau khi tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự án Luật đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét lần đầu tại Kỳ họp thứ hai của Quốc hội.

Đồng thời, Phó Chủ tịch đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến của cơ quan thẩm tra, ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, báo cáo Chính phủ, hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội xem xét cho ý kiến tại Kỳ họp thứ hai theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là hồ sơ trình Quốc hội phải đầy đủ, bố cục sắp xếp chính xác, các nội dung quy định phải dễ hiểu, dễ làm, dễ thực hiện. Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội chủ trì thẩm tra dự án luật.

Hội đồng Dân tộc, các ủy ban tham gia thẩm tra theo trách nhiệm, tiếp thu đầy đủ ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ hai.

Tổng Thư ký Quốc hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan sớm xây dựng, hoàn thiện thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đôn đốc các cơ quan hoàn thiện hồ sơ, tài liệu phục vụ kỳ họp gửi đến các vị đại biểu Quốc hội theo quy định để đại biểu Quốc hội nghiên cứu./.

(TTXVN/Vietnam+)