[Photo] Giàn Gừa trăm tuổi hình thù kỳ quái ở miền Tây sông nước

Trải qua 2 cuộc chiến khốc liệt, gốc của cây Gừa cái tuy đã không còn nhưng nó đã kịp để lại cả một “hệ sinh thái” có diện tích tán hơn 2.700m², chiều cao trung bình khoảng 12m với hàng nghìn rễ con.
Xuân Mai (Vietnam+)