[Photo] Kon Tum: Phát hiện “kho tàng” đa dạng sinh học ở Kon Plông

Từ năm 2016 đến nay, các cuộc điều tra chuyên sâu của Tổ chức FFI cho thấy rừng Kon Plông có giá trị đa dạng sinh học vô cùng lớn với nhiều loài động vật quý hiếm, nhất là chà vá chân xám.
(TTXVN/Vietnam+)