Bertelsmann Foundation ngày 9/10 công bố kết quả một nghiên cứu dự đoán hệ thống bảo hiểm y tế bắt buộc của Đức sẽ thiếu gần 50 tỷ euro (54,9 tỷ USD) vào năm 2040.

Nghiên cứu thực hiện bởi Viện Nghiên cứu y tế và xã hội (IGES) chỉ ra rằng sau nhiều năm hệ thống bảo hiểm y tế bắt buộc của Đức đạt thặng dư cao kỷ lục, khoảng cách giữa các khoản chi phí cho dịch vụ y tế và nguồn thu từ việc chi trả được dự đoán sẽ lại gia tăng bắt đầu từ khoảng năm 2025.

Trong những năm tới, thâm hụt hệ thống bảo hiểm y tế sẽ ngày một trầm trọng hơn, điều này vẫn có thể được bù đắp nhờ dự trữ tài chính. Tuy nhiên, đến năm 2031, dự trữ tài chính cho bảo hiểm y tế bắt buộc sẽ cạn kiệt.

[Đức: Nền kinh tế lớn nhất châu Âu có khả năng đối phó với khủng hoảng]

Brigitte Mohn, thành viên ban điều hành Bertelsmann Foundation, cho biết giai đoạn thu nhập và chi tiêu cùng nhau gia tăng đã đi qua và Chính phủ Đức cần hành động “trước khi khoảng cách tài chính tiếp tục gia tăng.” Để giải bài toán này, cần tăng dần tỷ lệ đóng góp theo tháng từ 14,6% lên 16,9%.

Nghiên cứu lưu ý, nếu thu nhập tại Đức tiếp tục tăng ở một “mức khá cao,” tỷ lệ đóng góp vào hệ thống bảo hiểm y tế bắt buộc sẽ chỉ phải tăng lên 15,4% vào năm 2040. Nếu tỷ lệ này duy trì ở 15%, khoản hỗ trợ của Chính phủ Đức phải tăng từ 14,5 tỷ euro/năm lên 70 tỷ euro/năm vào năm 2040.

Theo dự báo của Văn phòng Thống kê Đức (Destatis), dân số của nước này sẽ giảm từ mức 83 triệu người như hiện tại xuống 78 triệu người vào năm 2060./.

K.Dung (TTXVN/Vietnam+)