Quyet liet tai cau truc, PVN nop ngan sach vuot 32% ke hoach hinh anh 1Công nhân làm việc trên giàn khoan mỏ Bạch Hổ. (Ảnh: pvn.vn)

Báo cáo của PVN cho biết, trong bối cảnh thị trường dầu khí có nhiều biến động, khó khăn tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh, tuy nhiên, với những giải pháp hết sức cụ thể nên sau 5 tháng, PVN đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu được Đảng, Chính phủ và Bộ Công Thương giao.

[Khó khăn bủa vây, PVN vẫn vượt mọi chỉ tiêu sản xuất kinh doanh]

Cụ thể, công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí tiếp tục được triển khai theo kế hoạch đề ra, trong tháng 5 đã đưa mỏ Bunga Pakma (PM3CAA) vào khai thác bắt đầu khai thác từ ngày 12/5/2018, sớm hơn so với kế hoạch 1 tháng 19 ngày.

Tổng sản lượng khai thác quy dầu tháng Năm đạt 2,10 triệu tấn, vượt 2,0% kế hoạch tháng, tính chung 5 tháng đầu năm đạt 10,44 triệu tấn, vượt 2,7% kế hoạch 5 tháng và bằng 45,7% kế hoạch năm.

Trong đó, sản lượng khai thác dầu tháng Năm đạt 1,21 triệu tấn, vượt 4,5% kế hoạch tháng, lũ kế 5 tháng, đạt 6,01 triệu tấn, vượt 2,2% kế hoạch. Ngoài ra, sản lượng khai thác khí tháng 5 đạt 0,88 tỷ m3, tính chung 5 tháng đầu năm đạt 4,43 tỷ m3, vượt 3,4% kế hoạch 5 tháng.

Về sản xuất điện, báo cáo của PVN cho biết, trong tháng Năm đạt 2,08 tỷ kWh, vượt 0,7% kế hoạch tháng. Tính chung 5 tháng, sản xuất điện đạt 9,80 tỷ kWh, vượt 6,1% kế hoạch 5 tháng.

Trong khi đó, sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn tháng 5 đạt 650 ngàn tấn, tính chung 5 tháng đầu năm đạt 2,96 triệu tấn, vượt 2,6% kế hoạch 5 tháng.

Nói về tình hình tài chính, đại diện PVN cho hay, sau 5 tháng tổng doanh thu toàn PVN đạt 234,5 nghìn tỷ đồng, vượt 21% kế hoạch 5 tháng và bằng 40% kế hoạch năm.

Với kết quả như trên, nộp ngân sách Nhà nước toàn PVN 5 tháng đạt 40,8 nghìn tỷ đồng, vượt 32% so với kế hoạch 5 tháng và bằng 55% kế hoạch năm. Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất 5 tháng đạt 9,8 ngàn tỷ đồng, vượt 15,0% so với kế hoạch 5 tháng và bằng 51% kế hoạch năm.

Thực hiện chủ trương tái cấu trúc các doanh nghiệp nhà nước, trong tháng 5/2018, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã tiến hành tái cơ cấu Bộ máy điều hành Công ty Mẹ - Tập đoàn.

Theo đó, Ban Lãnh đạo điều hành (Ban Tổng Giám đốc) của Tập đoàn có số lượng đúng theo quy định (không quá 6 người); giảm đầu mối các Ban tham mưu chuyên môn từ 23 Ban/Văn phòng xuống còn 14 Ban/Văn phòng, đồng thời Tập đoàn đã tiến hành củng cố, kiện toàn người đứng đầu của một số đơn vị thành viên chủ lực từ khâu đầu (tìm kiếm thăm dò khai thác dầu khí) và khâu sau (chế biến dầu khí) để đảm bảo hiệu quả và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp./.

Sự kiện sản xuất kinh doanh nổi bật của PVN trong tháng 5/2018:

- Khánh thành Nhà máy Xử lý Khí Cà Mau (GPP Cà Mau): Dự án GPP Cà Mau có công suất xử lý 6,2 triệu m3 khí/ngày từ nguồn khí PM3-CAA, cung cấp ra thị trường khoảng 600 tấn LPG/ngày, tương đương 200.000 tấn LPG/năm, cung cấp 35 tấn Condensate/ngày, tương đương 12.000 tấn Condensate/năm, bổ sung được khoảng 10% nhu cầu thị trường trong nước.

- Nhà máy Đạm Cà Mau đạt mốc sản lượng 5 triệu tấn urê với công suất khoảng 800.000 tấn/năm. Nhà máy Đạm Cà Mau hiện đang đáp ứng hơn 40% nhu cầu về phân urê trong nước, góp phần quan trọng trong việc ổn định nguồn cung phân bón cho ngành nông nghiệp nước nhà.
Đức Duy (Vietnam+)