So ket 3 nam thuc hien hoc tap guong dao duc Ho Chi Minh hinh anh 1Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Sáng 19/5, trong không khí trang trọng kỷ niệm 124 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ Hội trường Bảo tàng Hồ Chí Minh ở thủ đô Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến với 62 điểm cầu trong cả nước, sơ kết 3 năm, bàn phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới về việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh."

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh chủ trì hội nghị.

Dự Hội nghị tại các điểm cầu có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ, lãnh đạo Ban Tuyên giáo, thành viên Bộ phận giúp việc của các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương; Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội, thành viên Bộ phận Giúp việc Ban Bí thư về thực hiện Chỉ thị 03.

Học tập và làm theo gương Bác gắn chặt với thực hiện nhiệm vụ chính trị

Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Chỉ thị 03, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh nêu rõ 3 năm qua, việc tổ chức học tập và làm theo tấm gương của Bác đã từng bước gắn bó chặt chẽ hơn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, với công tác xây dựng Đảng, với các phong trào thi đua ở các địa phương, cơ quan, đơn vị, ở cả trong và ngoài nước.

Việc đưa chuyên đề vào sinh hoạt chi bộ hàng tháng dần đi vào nền nếp, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương được các cấp ủy chỉ đạo gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Quy định về trách nhiệm nêu gương và Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung chuẩn mực đạo đức ngày càng thiết thực, theo hướng bám sát điều kiện thực tế, đặc điểm, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị, phù hợp với từng đối tượng, vị trí công tác.

Cấp ủy ở nhiều nơi đã chỉ đạo đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 03 vào trong kế hoạch hàng năm, thành một trong những yêu cầu đối với việc xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của các ngành, địa phương. Kết quả học tập và làm theo Bác đã góp phần đổi mới lề lối, tác phong làm việc ở nhiều địa phương, đơn vị; nêu cao ý thức, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên.

Việc thực hiện Chỉ thị 03 được gắn kết với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng, trọng tâm là khắc phục những khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần của Nghị quyết.

Ở nhiều nơi, cấp ủy và lãnh đạo chính quyền cùng bàn bạc, lựa chọn, quyết tâm giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm; có địa phương giải quyết dứt điểm tới 90% số vụ việc tồn đọng, yếu kém ở cơ sở.

Nhiều địa phương, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị đã xuất hiện những cách làm mới sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, nhiều điển hình tiên tiến gắn với các phong trào quần chúng ở cơ sở, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới. Kết quả nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, thể hiện cụ thể bằng những chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng của nhiều địa phương, đơn vị.

Tại các điểm cầu, các đại biểu tập trung đánh giá tình hình thực hiện, chia sẻ về những cách làm cụ thể, thắng thắn nêu những mặt còn tồn tại ở các địa phương, cơ quan, đơn vị. Qua đó, bổ sung và làm rõ hơn những nhận định, đánh giá trong báo cáo của Trung ương; phân tích nguyên nhân, rút kinh nghiệm, đề xuất giải pháp để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng thiết thực và hiệu quả.

Làm theo Bác trong từng việc làm cụ thể hàng ngày

Kết luận Hội nghị, thay mặt Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh biểu dương những kết quả mà các cấp, các ngành, các địa phương trong cả nước đã đạt được; biểu dương, các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong 3 năm qua.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh chỉ rõ những mặt còn hạn chế, yếu kém để quyết tâm khắc phục trong thời gian tới. Đó là vẫn còn tình trạng thực hiện Chỉ thị một cách hình thức, chiếu lệ, thiếu kiểm tra, giám sát, hiệu quả thực hiện chưa cao.

Một số nơi vẫn còn tình trạng lúng túng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện cho sát hợp với điều kiện, nhiệm vụ của từng đơn vị. Nhiều nơi trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu thực hiện chưa tốt. Việc đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào chương trình giáo dục, đào tạo trong nhà trường còn chậm. Trong tổ chức thực hiện, có tình trạng chưa đồng đều, thiếu thường xuyên, liên tục.

Để thực hiện tốt Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị trong thời gian tới, đúng với tinh thần Nghị quyết Đại hội XI, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh nhấn mạnh các cấp ủy và lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị cần xác định rõ hơn nữa trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị, đưa vào chương trình công tác của tập thể cấp ủy và từng đồng chí lãnh đạo, nhất là lãnh đạo chủ chốt. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực cả trước mắt và lâu dài của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

Việc thực hiện Chỉ thị cần gắn chặt hơn nữa với các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ xây dựng Đảng, các phong trào thi đua của từng cơ quan, đơn vị; đưa việc “học tập và làm theo” trở thành công việc tự giác, thường xuyên, có nề nếp. Mỗi người, trên mỗi cương vị công tác, đều phải học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác, thể hiện trong từng việc làm, từng hành động cụ thể hằng ngày, trong giao tiếp ứng xử, từng lời nói, tác phong, xử lý các mối quan hệ trong công tác và trong cuộc sống.

Các ngành, các cấp cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo ra sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong thực hiện Chỉ thị; trong đó, người bí thư cấp ủy và người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải quyết liệt vào cuộc. Các bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương khẩn trương hoàn thiện chuẩn mực đạo đức của ngành, đoàn thể, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc trong toàn quốc thực hiện; phối hợp với các địa phương tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc, tạo sự thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.

Các cấp, các ngành, địa phương quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Quy định của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; cụ thể hóa thành các quy định để thực hiện, kiểm tra, đánh giá và để Nhân dân có thể giám sát, giúp đỡ.

Việc thực hiện Chỉ thị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; tập trung khắc phục, giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình; đồng thời, tiếp tục thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, giải pháp khác đã nêu trong Nghị quyết Trung ương 4.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đề nghị cần chú trọng phát huy vai trò tham mưu của Bộ phận giúp việc cấp ủy, tạo điều kiện để những người được phân công toàn tâm, toàn ý thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này. Công tác tuyên truyền cần được làm tốt hơn nữa với nội dung phong phú, hình thức sinh động và phù hợp; nhân rộng những mô hình hay, cách làm tốt, có hiệu quả; tạo sự lan tỏa các tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong Đảng và trong xã hội.

Kỷ niệm 124 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh-Bác Hồ, các đại biểu dự Hội nghị bày tỏ lòng kính yêu và biết ơn vô hạn đối với Bác; khẳng định quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Người, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh./.
Hương Thủy (TTXVN/Vietnam+)