Tang 84%, SHB dat loi nhuan truoc thue cao nhat tu truoc toi nay hinh anh 1Giao dịch tại SHB. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Báo cáo tài chính quý 2/2022 vừa được Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn-Hà Nội (SHB) công bố cho thấy lãi trước thuế 6 tháng đạt gần 5.900 tỷ đồng, tăng 84% so với cùng kỳ năm 2021, hoàn thành trên 50% kế hoạch năm. Tổng thu nhập thuần từ hoạt động kinh doanh đạt gần 9.500 tỷ đồng (tăng 113%).

Tính đến hết 30/6, tổng tài sản của SHB đạt 522.131 tỷ đồng, hoàn thành 91,7% kế hoạch năm 2022. Vốn điều lệ đạt 26.674 tỷ đồng, vốn tự có đạt 58.763 tỷ đồng, tỷ lệ an toàn vốn theo chuẩn Basel II đạt gần 12%, xếp hạng tín nhiệm của Moody’s đạt B1 - triển vọng tích cực. Tổng vốn huy động của SHB đạt 471.160 tỷ đồng, dư nợ cấp tín dụng đạt 390.554 tỷ đồng, cả 2 chỉ tiêu đều hoàn thành 93% kế hoạch năm 2022.

[SHB tung gói hỗ trợ lãi suất 2% hơn 700 tỷ đồng cho khách hàng]

Đặc biệt, SHB đã kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động và là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần kiểm soát chi phí tốt trong hệ thống các ngân hàng tại Việt Nam.

Dự kiến trong quý 3, SHB sẽ được Ngân hàng Nhà nước cấp phép để hoàn thành giao dịch bán Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn-Hà Nội (SHBFC), dự kiến thu về nguồn thặng dư vốn đáng kể trong năm 2022 và 3 năm tiếp theo, góp phần nâng cao năng lực tài chính và vị thế của SHB.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ 30, SHB đặt mục tiêu tổng tài sản tăng trưởng trên 12%, vốn điều lệ tăng trưởng 37% so với năm 2021; lợi nhuận trước thuế tối thiểu 11.686 tỷ đồng, tăng 87%; dự kiến chia cổ tức năm 2022 từ 18%./.

Thúy Hà (Vietnam+)