Tang von dieu le, VPBank tra co tuc nam 2017 bang co phieu hinh anh 1Ban lãnh đạo VPBank tại đại hội. (Nguồn: VPBank)

Chiều ngày 19/3, Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank - mã cổ phiếu: VPB) đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông tại Hà Nội. Nhiều nội dung quan trọng đã được cổ đông thông qua, mở ra hướng phát triển mạnh mẽ cho VPBank trong năm 2018 nói riêng và cho cả giai đoạn 5 năm tới (2018-2022) nói chung.

Chia sẻ với các cổ đông về kết quả của năm 2017, ông Nguyễn Đức Vinh, Tổng Giám đốc VPBank cho biết, một trong các trọng tâm đầu tư của ngân hàng trong năm vừa qua là dịch vụ ngân hàng số (digital banking). VPBank là ngân hàng đầu tiên huy động được 10.000 tỷ đồng từ ngân hàng số.

Digital banking đóng góp tới hơn 40% số tài khoản mới mở. Trong khi tỷ trọng các giao dịch qua ATM và CDM (ngân hàng tự động có khả năng nhận và rút tiền) thì giao dịch tại quầy hiện đã giảm tỷ lệ xuống còn 17-18%. Hơn 42.000 khoản vay đã được thực hiện qua kênh ngân hàng số, trong đó 30.000 giao dịch thực hiện qua thẻ tín dụng.

Tổng giám đốc của nhà băng này cũng tiết lộ kế hoạch công bố một thương hiệu ngân hàng số vào giữa năm nay.

[VPBank: Lợi nhuận trước thuế đạt 8.126 tỷ đồng, tăng 64% so với 2016]

Với kế hoạch trong năm nay, ông Vinh cho biết, ban lãnh đạo VPBank đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ hơn 15.706 tỷ đồng lên hơn 27.799 tỷ đồng thông qua 5 đợt phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức, cổ phiếu thưởng, phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Cụ thể, Ngân hàng dự kiến thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 30,22% từ lợi nhuận chưa phân phối và 1,03% từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, tổng cộng đạt 31,25% so với tổng số cổ phần phổ thông hiện tại.

Để tăng vốn điều lệ, VPBank sẽ tiếp tục phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tổng khối lượng cổ phần dự kiến chào bán tối đa là 15% tổng số lượng cổ phần phổ thông tại thời điểm thực hiện phát hành. 

Năm 2018, VPBank cũng dự kiến sẽ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên VPBank (ESOP). Tổng mệnh giá cổ phần dự kiến phát hành là gần 337 tỷ đồng, tương đương khoảng 1,7% vốn điều lệ của ngân hàng tại thời điểm phát hành. Thời gian dự kiến cũng trong quý 2 tới.

Tổng tỷ lệ chia cổ tức, cổ phiếu thưởng từ các nguồn trên so với tổng nguồn cổ phần phổ thông hiện nay tương đương 67%. 

Trình bày nội dung phân phối lợi nhuận và kế hoạch tăng vốn tới các cổ đông, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị VPBank Bùi Hải Quân cho biết sau khi được Ngân hàng Nhà nước thông qua ngân hàng sẽ phân phối lợi nhuận nhanh nhất cho các cổ đông. Theo ông, đây là tỷ lệ trả cổ tức chưa từng có từ trước đến nay về cả tỷ lệ và giá trị tuyệt đối.

Cũng theo ông Vinh, để đạt được con số lợi nhuận như trên, ngân hàng sẽ phải hoạt động trong môi trường chấp nhận rủi ro cao hơn nhiều đơn vị cùng hệ thống. Dẫn ví dụ về cho vay tín chấp, CEO của ngân hàng cho hay việc cho vay này được theo dõi sát sao, quản lý. Ngoài công ty tài chính tiêu dùng cho vay tín chấp nhỏ, tại ngân hàng, cho vay tín chấp của khách hàng cá nhân, cho vay bằng thẻ chiếm 21% trong khi giới hạn là 25%, đặc biệt phân khúc doanh nghiệp vừa và nhỏ là thế mạnh.

Theo ông Vinh, năm 2018 bên cạnh những thuận lợi thì sức ép về nhân sự, quản trị rủi ro tiếp tục được đặt ra. Ngân hàng đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 20% với ngân hàng và 20-30% với công ty tài chính. Tuy nhiên, ngân hàng đặt mục tiêu tối ưu hoá để tăng trưởng doanh thu 33%, lợi nhuận tăng trưởng 33% trong đó phần đóng góp từ FE Credit và ngân hàng chia nhau khoảng 50:50.

Cổ đông ngân hàng nêu câu hỏi với Hội đồng quản trị liên quan đến lý do tăng vốn điều lệ cũng như cơ cấu nguồn thu trong năm 2018 và những năm sắp tới. Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, cho biết ngân hàng muốn có dự trữ cao hơn mức bình thường, việc tăng vốn phải có thời điểm vì không phải lúc nào muốn là phát hành được. Từ 2017 đến nay kinh tế đang phát triển tốt nên đây là thời điểm thuận lợi và cần tranh thủ cơ hội này.

Một lý do nữa được ông Dũng đưa ra khiến VPBank mong muốn tăng vốn là bởi trong chiến lược 5 năm vừa qua ngân hàng luôn muốn M&A (mua bán, sáp nhập). Tuy nhiên, các năm gần đây, dù vốn tăng nhưng cũng chỉ đủ để phát triển chứ không đủ để tìm các cơ hội khác.

Chủ tịch VPBank khẳng định đây là quyết định phù hợp về thời điểm, nhu cầu, nâng cao năng lực tài chính của ngân hàng.

Tại Đại hội lần này, VPBank cũng trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh 2018 với các chỉ tiêu chính: Tổng tài sản đạt 359.477 tỷ đồng; huy động khách hàng và phát hành giấy tờ có giá đạt 241.675 tỷ đồng; dư nợ cấp tín dụng đạt 234.320 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu <3% và lợi nhuận trước thuế đạt 10.800 tỷ đồng.

Kết thúc Đại hội, toàn bộ các tờ trình về kế hoạch kinh doanh 2018, phương án phân phối lợi nhuận, phương án tăng vốn điều lệ, phương án mua và phân phối cổ phiếu quỹ, nội dung sửa đổi giấy phép hoạt động, sửa đổi điều lệ và nhiều nội dung quan trọng khác đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ thống nhất cáo, mở ra hướng phát triển mạnh mẽ cho VPBank trong năm 2018 nói riêng và cho cả giai đoạn 5 năm tới (2018 – 2022) nói chung./.
Thúy Hà (Vietnam+)