Tập đoàn Bảo Việt vừa quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Phi vào vị trí Tổng giám đốc thay cho ông Dương Đức Chuyển từ hôm nay (25/6).

Theo thông tin vừa được đại diện Bảo Việt thông báo cùng ngày, ông Nguyễn Quang Phi sẽ giữ chức vụ Tổng giám đốc Tập đoàn Bảo Việt với nhiệm kỳ năm năm.

Trước đó, ông Phi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt từ tháng 3/2011. Theo giới thiệu từ phía Tập đoàn Bảo Việt, ông Phi là thạc sỹ quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế Solvey, Vương quốc Bỉ và đã có kinh nghiệm gần 20 năm trong lĩnh vực bảo hiểm.

Cùng theo quyết định của hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt, ông Dương Đức Chuyển, người đã giữ chức vụ Tổng giám đốc trước đó sẽ tiếp tục tham gia công tác quản trị, điều hành với tư cách thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Khối Đầu tư Tập đoàn Bảo Việt.

Trước đó, theo kết quả kinh doanh quý I của Tập đoàn Bảo Việt, đơn vị vẫn hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra với doanh thu hợp nhất đạt 4.468 tỷ đồng, tăng trưởng 15,4% so với cùng kỳ năm 2013. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Bảo Việt đạt 539 tỷ đồng, tăng trưởng 28,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra, trong những tháng đầu năm, phía Bảo Việt chi trả cổ tức năm 2013 với tỷ lệ 15% tương đương số tiền 1.021 tỷ đồng. Điều này đã giúp nâng tổng số tiền cổ tức bằng tiền mặt Bảo Việt đã thực hiện chi trả cho cổ đông kể từ sau cổ phần hóa năm 2007 đến nay lên gần 5.000 tỷ đồng./.
Xuân Dũng (Vietnam+)