Tap doan Dien luc Viet Nam tap trung xay dung luoi dien thong minh hinh anh 1Công nhân của EVN HANOI kéo bổ sung nguồn điện lưới. (Ảnh Mạnh Khánh/TTXVN)

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đang tập trung xây dựng lưới điện thông minh theo Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về xây dựng Chính phủ điện tử.

Thực hiện Quyết định số 4602/QĐ-BCT ngày 25/11/2016 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Đề án tổng thể phát triển lưới điện thông minh tại Việt Nam, các đơn vị trong Tập đoàn đang phấn đấu đạt mục tiêu đến năm 2020 lưới điện có ít nhất 60% số trạm biến áp 220 kV và 100% số trạm biến áp 110 kV vận hành theo tiêu chí trạm biến áp không người trực. 

[Chi phí sản xuất kinh doanh điện của EVN sẽ được công khai hằng năm]

Đến hết năm 2016 đã có 38/704 trạm biến áp 110, 220 kV không có người trực; 57 trạm biến áp khác đã giảm 50% số người trực và chuẩn bị rút hết người trực.

Như vậy hết năm 2017 Tập đoàn sẽ có thêm 200 trạm biến áp không người trực.

EVN cho biết, hết năm 2016, cả 5 Tổng công ty Điện lực trực thuộc Tập đoàn đã lắp đặt 7,27 triệu công tơ điện tử, chiếm 29% tổng số công tơ các loại; trong đó có 5,71 triệu công tơ được đo đếm từ xa./.
Phương Anh (TTXVN/Vietnam+)