Tham van ve cac quy dinh cua Luat mau UNCITRAL ve phan quyet trong tai hinh anh 1Ảnh minh họa.

Ngày 15/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư pháp, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP Việt Nam) và Đại sứ quán Anh tại Hà Nội tổ chức “Hội thảo tham vấn Báo cáo nghiên cứu về các quy định của Luật mẫu UNCITRAL liên quan đến công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài."

Ông Nguyễn Khánh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; bà Catherine Phuong, Trợ lý Trưởng Đại diện UNDP tại Việt Nam đồng chủ trì hội thảo.

Tham dự hội thảo có các đại diện từ Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các Tòa án Nhân dân, Cơ quan thi hành án dân sự một số tỉnh, thành phố phía Nam, các trung tâm trọng tài thương mại, công ty luật, các chuyên gia trong nước và quốc tế.

Hội thảo nhằm thu thập ý kiến của các chuyên gia đối với dự thảo Báo cáo và thảo luận về khả năng áp dụng các quy định này của Luật mẫu UNCITRAL (Ủy ban Luật thương mại quốc tế) quy định về các vấn đề liên quan đến trọng tài thương mại quốc tế) tại Việt Nam dưới góc nhìn đa dạng.

Bên cạnh đó, Hội thảo cũng chia sẻ và thảo luận về những kinh nghiệm quốc tế về áp dụng, thực thi các quy định của Luật mẫu UNCITRAL liên quan đến công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài, qua đó đưa ra những đề xuất đối với Việt Nam.

[Việt Nam góp phần thúc đẩy hài hòa pháp luật thương mại quốc tế]

Phát biểu tại hội thảo, bà Catherine Phuong, Trợ lý Trưởng Đại diện UNDP tại Việt Nam, cho rằng giải quyết các tranh chấp thương mại thông qua trọng tài là một thực tiễn quốc tế được nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng. Tuy nhiên, cơ chế này chỉ có thể có hiệu quả nếu các kết quả giải quyết của trọng tài được các tòa án quốc gia công nhận và cho thi hành.

Các ý kiến phát biểu tại hội thảo đều cho rằng Báo cáo được chuẩn bị công phu, có nhiều thông tin tham khảo hữu ích đối với các nhà hoạch định chính sách và xây dựng pháp luật của Việt Nam. Tuy nhiên, cần phải cung cấp thêm các số liệu thực tiễn và các khuyến nghị cần phải cụ thể, chi tiết và sát với thực tiễn của Việt Nam hơn.

Các đại biểu tham dự Hội thảo nhất trí cho rằng hoạt động giải quyết tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài nói chung và việc công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của trọng tài nước ngoài hiệu quả có một vai trò, tác động quan trọng đối với tiến trình Việt Nam tích cực hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, là yếu tố góp phần xây dựng một môi trường đầu tư, kinh doanh an toàn, minh bạch và quyết tâm cải cách pháp luật, cải cách tư pháp.

Cùng với Công ước New York năm 1958 về công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài, Luật Mẫu của Ủy ban Luật thương mại quốc tế (UNCITRAL) về trọng tài thương mại quốc tế năm 1985 (được bổ sung năm 2006) là văn bản pháp lý quốc tế quan trọng về trọng tài với mục đích hài hòa pháp luật của các quốc gia về trọng tài thương mại; áp dụng thống nhất thủ tục tố tụng trọng tài để giải quyết hiệu quả các tranh chấp thương mại quốc tế, nhất là việc quy định rõ trách nhiệm của tòa án trong quá trình tố tụng trọng tài.

Hội thảo là hoạt động nhằm hỗ trợ Bộ Tư pháp với vai trò là cơ quan đầu mối của Việt Nam trong thực thi Công ước New York 1958 về công nhận và cho thi hành quyết định trọng tài nước ngoài; thực hiện nghiên cứu quy định về công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài của Luật mẫu và đánh giá khả năng áp dụng các quy định này tại Việt Nam để từ đó có những kiến nghị về hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả công tác giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế tại Việt Nam.

Hội thảo là một trong những hoạt động trọng tâm trong khuôn khổ Dự án vùng “Thúc đẩy Môi trường Kinh doanh Công bằng ở ASEAN."

Dự án này được Quỹ Thịnh vượng Vương Quốc Anh tài trợ cho khu vực Đông Nam Á thuộc Chương trình cải cách kinh tế, do UNDP hợp tác với Chính phủ Anh thực hiện từ năm 2018-2021 nhằm hỗ trợ cải thiện cơ chế giải quyết tranh chấp, xây dựng môi trường kinh doanh công bằng tại Việt Nam.

Hiện nay, trên thế giới đã có 83 quốc gia và 116 hệ thống pháp luật áp dụng các quy định của Luật mẫu UNCITRAL./.

Xuân Khu (TTXVN/Vietnam+)