Thao go cac vuong mac de trien khai dau thau, mua thuoc, vat tu y te hinh anh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: TTXVN/Vietnam+)

Chiều 16/6, tại phiên bế mạc Kỳ họp thứ 3 - Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết kỳ họp.

Kết quả biểu quyết cho thấy, có 476/479 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 95,58%), Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

[Không để người bệnh BHYT phải tự mua thuốc thuộc danh mục được hưởng]

Nghị quyết nêu rõ Quốc hội yêu cầu Chính phủ và các cơ quan tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được Đảng, Quốc hội, Chính phủ đề ra, trong đó tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.

Nghị quyết yêu cầu Chính phủ tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch COVID-19; tăng cường kiểm tra, giám sát và tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15, các chính sách phòng, chống dịch COVID-19 để báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022); nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác y tế, dân số nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội và công tác phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới.

Theo Nghị quyết, Chính phủ cần thực hiện ngay việc chi trả hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ y tế tham gia phòng, chống dịch; sớm có biện pháp ổn định tổ chức bộ máy và tâm lý đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong ngành y tế từ trung ương đến địa phương trong bối cảnh có nhiều trường hợp bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Đặc biệt, Nghị quyết yêu cầu tháo gỡ các vướng mắc, bất cập để triển khai đấu thầu, mua sắm thuốc, trang thiết bị vật tư y tế.

Nghị quyết nêu rõ: Tiếp tục đẩy mạnh triển khai các giải pháp, chính sách mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế; khẩn trương đánh giá, đề xuất giải pháp, lộ trình hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp không được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế do việc điều chỉnh danh sách các xã, thôn khu vực khó khăn, khu vực đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; kiểm soát chặt chẽ việc quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế, không để xảy ra tình trạng lạm dụng, trục lợi và mất cân đối quỹ.

Các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, đặc biệt là trẻ mồ côi, trẻ không nơi nương tựa sau đại dịch COVID-19; đẩy mạnh hơn nữa việc chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em; việc phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em và phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, trong đó chú trọng các kỹ năng chống đuối nước, bảo đảm an toàn trên không gian mạng./.

Nhóm PV (Vietnam+)