Thu tuong chu tri hop ve dieu chinh quy hoach chung thanh pho Da Nang hinh anh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu dự họp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thu tuong chu tri hop ve dieu chinh quy hoach chung thanh pho Da Nang hinh anh 2Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu ý kiến. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thu tuong chu tri hop ve dieu chinh quy hoach chung thanh pho Da Nang hinh anh 3Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu ý kiến. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thu tuong chu tri hop ve dieu chinh quy hoach chung thanh pho Da Nang hinh anh 4Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu ý kiến. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thu tuong chu tri hop ve dieu chinh quy hoach chung thanh pho Da Nang hinh anh 5Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu ý kiến. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thu tuong chu tri hop ve dieu chinh quy hoach chung thanh pho Da Nang hinh anh 6Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu ý kiến. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thu tuong chu tri hop ve dieu chinh quy hoach chung thanh pho Da Nang hinh anh 7Các đại biểu dự họp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thu tuong chu tri hop ve dieu chinh quy hoach chung thanh pho Da Nang hinh anh 8Các đại biểu dự họp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thu tuong chu tri hop ve dieu chinh quy hoach chung thanh pho Da Nang hinh anh 9Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu ý kiến. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)