Ngày 24/1, Tổ chức Phụ nữ Liên hợp quốc (UN Women) đã chính thức đi vào hoạt động như một cơ quan thành viên của thể chế đa phương lớn nhất thế giới này.

Chương trình nghị sự trong 100 ngày đầu tiên của tổ chức này là thúc đẩy quyền phụ nữ và sự tham gia đầy đủ của phụ nữ trong các vấn đề toàn cầu.

Tên gọi chính thức của UN Women là Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, được Đại Hội đồng Liên hợp quốc thành lập tháng 7/2010 trên cơ sở sáp nhập bốn cơ quan của Liên hợp quốc về phụ nữ.

Bà Michelle Bachelet, cựu Tổng thống Chile, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc và Giám đốc chấp hành UN Women, khẳng định sức mạnh, sự siêng năng, sự thông minh của phụ nữ là nguồn lực lớn nhất của nhân loại chưa được khai thác.

Bà nêu rõ nhiệm vụ của UN Women là thúc đẩy phụ nữ mọi dân tộc khai thác hiệu quả nguồn lực này theo hướng có lợi cho nhân loại.

Quan chức Liên hợp quốc đã vạch ra 5 nguyên tắc căn bản để phát huy tối đa nguồn lực này, gồm thúc đẩy các nước tăng cường thực hiện các thỏa ước quốc tế; hậu thuẫn các quá trình liên chính phủ tăng cường khuôn khổ toàn cầu về bình đẳng giới; thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ; tăng cường phối hợp hoạt động của các cơ quan thành viên Liên hợp quốc trong các vấn đề phụ nữ; chia sẻ tri thức và kinh nghiệm phát triển của phụ nữ.

Giám đốc UN Women cũng nhấn mạnh 5 ưu tiên trong khuôn khổ các quốc gia, đó là tăng cường vai trò lãnh đạo của phụ nữ; chấm dứt bạo lực chống phụ nữ; đảm bảo sự tham gia đầy đủ của phụ nữ vào tiến trình giải quyết xung đột ; tăng cường trao quyền kinh tế cho phụ nữ; các ưu tiên bình đẳng giới phải ở vị trí trung tâm của kế hoạch và ngân sách quốc gia và các ngành.

Bà Bachelet khẳng định UN Women sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật và kỹ năng cho tất cả các nước phát triển và đang phát triển.

Tổ chức này sẽ là xúc tác để thúc đẩy thay đổi, tạo nguồn lực mới dựa trên các giá trị và ý tưởng lâu dài, tập hợp phụ nữ và nam giới từ các nước, các xã hội và cộng đồng khác nhau cùng thực hiện mục tiêu chung./.