Toa dam ky niem 110 nam Ngay Bac Ho ra di tim duong cuu nuoc hinh anh 1Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa Hồ Văn Mừng phát biểu đề dẫn tọa đàm. (Ảnh: Tiên Minh/TTXVN)

Ngày 4/6, tại thành phố Nha Trang, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức tọa đàm kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2021) với chủ đề “Từ hành trình tìm đường cứu nước của Bác Hồ đến khát vọng xây dựng tỉnh Khánh Hòa giàu đẹp, phát triển hiện đại.”

Hơn 100 đại biểu là nhà khoa học, các vị lão thành cách mạng, đại diện tổ chức chính trị-xã hội và các trường đại học trên địa bàn tỉnh tham dự tọa đàm.

Phát biểu đề dẫn mở đầu tọa đàm, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa Hồ Văn Mừng nêu rõ: Hơn một thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày Người rời Bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm con đường giải phóng dân tộc, chúng ta càng thấy tầm vóc lớn lao và ý nghĩa lịch sử vĩ đại của sự kiện này.

Lịch sử đã khẳng định sau nhiều năm tháng hoạt động, người thanh niên đó từ Nguyễn Tất Thành trở thành Nguyễn Ái Quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ một người đi tìm đường cứu nước trở thành người dẫn đường cho cả dân tộc. Cả cuộc đời gian khổ, hy sinh vì độc lập, tự do, hạnh phúc của nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

[Tìm lại dấu chân Người: Gian khó vô cùng nhưng Người vẫn ra đi] 

Với hơn 50 tham luận gửi đến tham gia tọa đàm, các bài viết đã khẳng định ý nghĩa lý luận, giá trị thực tiễn, tính thời sự của sự kiện Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc, cũng như trong việc xây dựng, phát triển quê hương, đất nước giai đoạn hiện nay.

Các tham luận khẳng định nội dung, giá trị to lớn, trường tồn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh…

Với tham luận “Ra đi tìm đường cứu nước-động cơ của Nguyễn Tất Thành và lẽ sống của thanh niên hôm nay,” Tiến sỹ Nguyễn Đình Nam (Trường Đại học Thông tin liên lạc) cho rằng hành trình tìm đường cứu nước của Bác Hồ xuất phát từ lòng yêu nước, thương dân, quyết tâm tìm ra con đường giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị của thực dân Pháp và phong kiến tay sai, là ý chí, hoài bão, niềm tin tất thắng vào sức mạnh dân tộc Việt Nam.

Buổi tọa đàm còn phân tích, đề ra các giải pháp góp phần bồi đắp niềm tin, cổ vũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh củng cố quyết tâm, khơi dậy khát vọng phát triển tỉnh Khánh Hòa giàu đẹp, hiện đại…

Phát biểu tại tọa đàm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân nhấn mạnh với quyết tâm cao nhất, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã và đang tiếp tục phấn đấu để xây dựng tỉnh phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, sớm trở thành trung tâm kinh tế biển, trung tâm du lịch-dịch vụ của cả nước, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh “hơn mười ngày nay” như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh./.

Tiên Minh (TTXVN/Vietnam+)