HỒNG KÔNG, TRUNG QUỐC – Media OutReach  – Ngày 7 tháng 5 năm 2019 -CIFI Holdings (Group) Co. Ltd., công ty kinh doanh và phát triển bất động sản hàng đầu ở Trung Quốc (có mã chứng khoán giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông là 884) đã công bố kết quả kinh doanh tháng 4/2019 và 4 tháng đầu năm 2019. Theo đó, trong tháng 4/2019, doanh thu của CIFI Holdings đạt gần 15,72 tỷ nhân dân tệ, tăng gần 43% so với tháng 4/2018; tổng diện tích sàn xây dựng đã ký hợp đồng đạt gần 904.700 m2, với giá ở mức 17.400 nhân dân tệ/m2. Tính chung trong 4 tháng đầu năm 2019, doanh thu của CIFI Holdings đạt 50,13 tỷ nhân dân tệ, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2018; tổng diện tích sàn xây dựng đã ký hợp đồng đạt gần
2.841.700 m2, với giá ở mức 17.600 nhân dân tệ/m2

Tình hình mua đất để xây dựng của CIFI Holdings `

Trong tháng 4 năm 2019, CIFI Holdings đã hoàn thành việc mua đất ở các khu vực sau:

Thành
phố
Dự ánQuyền
lợi
vốn
cổ
đông
Mục
đích
sử
dụng
Diện tích (m2)
Tổng diện tích
sàn
xây
dựng
dự tính
không bao gồm bãi
đổ
xe (m2)
Tổng
vốn
đầu

dự
kiến
của
CIFI
Holdings
(nhân
dân
tệ)
Chi
phí
đất
trung
bình
(nhân dân tệ /m2)
Thiên
Tân
Dự án
Liangku,
quận Ninghe
100%Dân
28.70057.300269.
000.
000
4.692
Thiên
Tân
Dự án  số 7
thuộc TangguBay,
Khu đô thị
mới
Binhai
100%Dân
34.50051.800262.
400.
000
5.067
Tây
An
Dự án
Chanba
đường số 1,
quận
Weiyang
100%Dân
92.000299.8001.234.000.
000
4.117
Thành
Đô

Dự án 123
mẫu,
huyện
Xindu 
100%Dân
cư,
thương
mại
82.500273.800619.
030.
000
2.261

Thành
Đô
Dự án 77
mẫu tại
Khu đô thị
mới
Hedong,
thành
phố Jianyang
100%Dân
51.700206.6001.161.
250.
000
5.620
Hợp
Phi

Dự án số 2019-12,
Khu
vực
Binhu
100%Dân
50.600119.0001.730.750.
000
14.550

Hợp
Phi

Dự án số  
E1805,
quận
Yaohai
33%Dân
49.500109.000214.
600.
000
5.966
Thái
Nguyên
(Taiyuan)
Dự án SP1919-SP1928,
quận
Jiancaoping, Sanjipian
35%Dân
672.
700
2.520.
000
1.695.750.0001.923

Lưu ý: Tất cả thông tin tại đây chỉ nhằm mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Công ty từ chối mọi trách nhiệm đối với mọi mất mát hoặc thiệt hại phát sinh từ hoặc phụ thuộc vào nội dung của những thông tin trên.

Giang Tran