Rất nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép vẫn có thể thuê được chung cư giữa Thủ đô Hà Nội.

Trước thực tế này, ngành thuế đã chủ động rà soát, yêu cầu người cho thuê nhà phải kê khai đầy đủ. Biện pháp này sẽ vừa quản lý được thuế, vừa góp phần bịt lỗ hổng với những trường hợp người nước ngoài lưu trú không khai báo./.

(Vnews/Vietnam+)