[Video] Đề xuất bỏ 'Tiên học lễ, hậu học văn': Các chuyên gia nói gì?

Đề nghị "không nên sử dụng rộng rãi các quan điểm trồng người," “tiên học lễ, hậu học văn” của Giáo sư Trần Ngọc Thêm tại tại Hội thảo giáo dục 2021 đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều.

Giáo sư Trần Ngọc Thêm cho rằng để đổi mới giáo dục thì chìa khóa là triết lý giáo dục, trọng tâm trong triết lý giáo dục là sứ mệnh và mục tiêu.

Sứ mệnh của xã hội Việt Nam hiện nay là xây dựng một xã hội phát triển và mục tiêu cuối cùng là cần có con người sáng tạo. Vì vậy, triết lý giáo dục là phải thay đổi từ hướng đến xã hội ổn định sang hướng đến xã hội phát triển.

Ông cũng đề xuất không dùng khẩu hiệu “tiên học lễ, hậu học văn” vì không thể hiện được tính dân chủ trong giáo dục. Giáo dục phải khai mở tư duy phản biện, giải phóng sức sáng tạo; chống học thuộc lòng; thay đổi quan niệm về sách giáo khoa; không ra đề thi kèm đáp án; giáo dục cá nhân hóa…/.

(Vietnam+)