[Video] "Đưa" du khách đến Hà Nội giữa thời dịch COVID-19

Bằng cách riêng của mình, Lê Hoàng - một bạn hướng dẫn viên du lịch trẻ vẫn có thể quảng bá hình ảnh của Thủ đô tới những vị khách du lịch trong và ngoài nước mỗi ngày.

Trong khi nhiều hướng dẫn viên hay người làm du lịch lao đao vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, bằng cách riêng của mình, Lê Hoàng - một bạn hướng dẫn viên du lịch trẻ vẫn có thể quảng bá hình ảnh của Thủ đô tới những vị khách du lịch trong và ngoài nước mỗi ngày./.

(Vnews/Vietnam+)