Ngày 19/12, nhiều người sử dụng Facebook Messenger đã nhận được một tập tin .zip có đính kèm mã độc. Tuy nhiên người dùng thông thường nhầm tưởng là tập tin Video (mp4) nên mở tập tin, khiến máy tính chạy rất chậm.

Trong buổi tối cùng ngày, cơ quan quản lý đã có những phân tích và đưa ra khuyến cáo cho các tổ chức, doanh nghiệp cũng như người dùng để phòng tránh loại mã độc được cho là chiếm quyền điểu khiển máy tính để đào tiền ảo này.

Trên đây là clip hướng dẫn chi tiết cách hướng dẫn người dùng loại bỏ mã độc do chuyên gia bảo mật của Công ty CMC InfoSec thực hiện./.
Yên Thủy (Vietnam+)