Năm 2019 được xem là năm có nhiều thành tích của du lịch Thủ đô. Theo Sở Du lịch Hà Nội, Hà Nội đã đón gần 29 triệu lượt khách năm 2019, tăng 10,1% so với năm 2018.

Trong đó có hơn 7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 17% so với năm 2018 (có 4,931 triệu lượt khách quốc tế có lưu trú).

Khách nội địa đạt gần 22 triệu lượt, tăng 8% so với năm 2018. Tổng thu từ khách du lịch đạt 103.807 tỷ đồng, tăng 34% so với năm 2018./.

(Vietnam+)