Mặc dù cả tình trạng xung đột và mất môi trường sống đều đã tác động đến số lượng cá thể voi, song việc buôn bán ngà voi bất hợp pháp là mối đe dọa cấp thiết nhất đối với sự sống còn của loài động vật này./.