Giao dịch tại Vietcombank. (Nguồn: Vietcombank)

Ngày 10/1, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) công bố tiếp tục tiến hành giảm lãi suất cho vay đối với 5 đối tượng ưu tiên nhằm hỗ trợ doanh nghiệp.

Đây là ngân hàng thương mại đầu tiên công bố kế hoạch giảm lãi suất, thực hiện nghị quyết số 01/NQ-CP của Thủ tướng Chính phủ ngày 1/1/2018 và định hướng điều hành của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, ngay sau Hội nghị triển khai nhiệm vụ Ngân hàng năm 2018.

Theo đó, lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế được điều chỉnh giảm về mức tối đa 6%/năm.

[Ngân hàng Nhà nước: Đã giữ lãi suất cho vay hợp lý trong năm 2017]

Cụ thể, đối với các khoản cho vay hiện hữu có lãi suất 6,5%/năm sẽ được đồng loạt giảm 0,5% về mức 6%/năm; đối với các khoản cho vay hiện hữu có lãi suất trên 6%/năm cũng được điều chỉnh giảm về 6%/năm; các khoản giải ngân mới từ nay đến hết năm 2018 áp dụng mức lãi suất ưu đãi tối đa là 6%/năm.

Đối tượng áp dụng là các doanh nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quy định của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; thực hiện phương án kinh doanh hàng xuất khẩu theo quy định tại Luật thương mại và các văn bản hướng dẫn Luật thương mại...

Theo thông báo của Vietcombank thì thời gian thực hiện ưu đãi lãi suất từ 15/1 đến 31/12.

Lãnh đạo Vietcombank cho biết, trong thời gian qua, trên cơ sở triển khai đồng bộ các giải pháp như tiết giảm chi phí hoạt động, nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng cường công tác quản trị rủi ro, Vietcombank đã và đang nỗ lực trong việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ, chia sẻ, tháo gỡ khó khăn cùng doanh nghiệp.

Đây là những hành động thể hiện cam kết mạnh mẽ của Vietcombank trong việc chủ động, tiên phong thực hiện các chính sách điều hành của Chính phủ, nỗ lực vì mục tiêu chung phát triển kinh tế./.