Vietcombank du kien tang von dieu le len hon 75.000 ty dong hinh anh 1Giao dịch tại Vietcombank. (Ảnh: Vietnam+)

Ngày 30/1/2023, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận giữ lại năm 2021 và lợi nhuận còn lại luỹ kế đến hết năm 2018.

Cụ thể, Vietcombank dự kiến sẽ phát hành tối đa gần 2,77 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức cho các cổ đông, tăng vốn điều lệ thêm 27.685 tỷ đồng. Nếu thành công, vốn điều lệ ngân hàng sẽ tăng thêm 58,4%, từ hơn 47.325 tỷ đồng lên hơn 75.000 tỷ đồng.

Thời gian phát hành cũng được ngân hàng điều chỉnh dự kiến trong năm 2023 và 2024, thời điểm cụ thể giao cho Hội đồng quản trị quyết định sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

[Tăng trưởng tín dụng của Vietcombank đạt trên 19%, nợ xấu dưới 1%]

Lãnh đạo Vietcombank cho biết việc tăng vốn điều lệ là rất cần thiết trên cơ sở đánh giá quy mô vốn của nhà băng này so với các ngân hàng trong nước và khu vực. Theo đó, vốn điều lệ của Vietcombank hiện thấp nhất trong số các ngân hàng thương mại Nhà nước, thấp hơn một số ngân hàng thương mại cổ phần và có khoảng cách lớn so với các ngân hàng hàng đầu trong khu vực.

Phía Vietcombank cho rằng nếu không được tăng vốn thì ngân hàng khó có thể đảm bảo vai trò chủ lực, chủ đạo về quy mô, thị phần và khả năng điều tiết thị trường trong nước đồng thời không đạt được mục tiêu “phấn đấu đến cuối năm 2025 có ít nhất 2-3 ngân hàng thương mại nằm trong  tốp 100 ngân hàng lớn nhất về tài sản trong khu vực châu Á” theo Chiến lược phát triển ngành ngân hàng của Việt Nam.

Ngoài ra, Đại hội đồng cổ đông của Vietcombank cũng đã thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 là ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành Vietcombank.

Kết thúc năm 2022, lợi nhuận trước thuế riêng lẻ của Vietcombank tăng 39% so với năm 2021 và đạt 119% kế hoạch năm 2022; tỷ suất lợi nhuận trên tài sản trung bình (ROAA) và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROAE) được duy trì ở mức cao lần lượt 1,84% và 24,25%. Tăng trưởng tín dụng lần đầu tiên vượt mốc 1 triệu tỷ đồng (1,15 triệu tỷ đồng) với mức tăng 19% so với năm 2021.

Năm 2022, dư nợ nhóm 2 của ngân hàng là 3.289 tỷ đồng, tỷ lệ nợ nhóm 2 ở mức 0,29%, giảm 0,08 điểm % so với 2021 (0,36%). Tổng số dư nợ xấu của ngân hàng tại thời điểm cuối năm là 7.662 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu ở mức 0,67%, thấp hơn đáng kể so với kế hoạch được giao.

Hiện tại, dư quỹ dự phòng rủi ro của Vietcombank là 35.603 tỷ đồng. Tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu nội bảng đạt mức cao nhất hệ thống ngân hàng khoảng 465%./.

Thúy Hà (Vietnam+)