Vietjet dung thu hai ve thi phan hanh khach Thai Lan nam 2020 hinh anh 1Máy bay của hãng hàng không Vietjet Thái Lan. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Theo‌ ‌báo‌ ‌cáo‌ ‌mới‌ ‌nhất‌ ‌của‌ ‌Cục‌ ‌Hàng‌ ‌không‌ ‌dân‌ ‌dụng‌ ‌Thái‌ ‌Lan,‌ ‌thị‌ ‌phần‌ ‌hàng‌ ‌không‌ ‌nội‌ ‌địa‌ ‌năm‌ ‌2020‌ ‌có‌ ‌sự‌ ‌thay‌ ‌đổi‌ ‌lớn‌ ‌khi‌ ‌các‌ ‌hãng‌ ‌hàng‌ ‌không‌ ‌chi‌ ‌phí‌ ‌thấp‌ ‌(LCC)‌ ‌chiếm‌ ‌tới‌ ‌trên‌ ‌80%,‌ ‌với‌ ‌Thai‌ ‌AirAsia‌ ‌đứng‌ ‌vị‌ ‌trí‌ ‌số‌ ‌1.‌ ‌

Vị‌ ‌trí‌ ‌số‌ ‌2‌ ‌trong‌ ‌năm‌ ‌2020‌ ‌thuộc‌ ‌về‌ ‌Vietjet‌ ‌Thái‌ ‌Lan.‌ ‌Là‌ ‌hãng‌ ‌hàng‌ ‌không‌ ‌sau‌ ‌cùng‌ ‌gia‌ ‌nhập‌ ‌thị‌ ‌trường‌ ‌Thái‌ ‌Lan‌ ‌và‌ ‌bắt‌ ‌đầu‌ ‌khai‌ ‌thác‌ ‌các‌ ‌chuyến‌ ‌bay‌ ‌thương‌ ‌mại‌ ‌thường‌ ‌lệ‌ ‌từ‌ ‌tháng‌ ‌9‌/‌2016,‌ ‌nhưng‌ ‌Vietjet‌ ‌Thái‌ ‌Lan‌ ‌đã‌ ‌được‌ ‌thị‌ ‌trường‌ ‌hoàn‌ ‌toàn‌ ‌đón‌ ‌nhận‌ ‌trong‌ ‌hơn‌ ‌4‌ ‌năm‌ ‌qua.‌ ‌

[Vietjet Thái Lan mở đường bay mới kết nối giữa các thành phố lớn]

Bốn‌ ‌hãng‌ ‌đứng‌ ‌đầu‌ ‌trong‌ ‌số‌ ‌7‌ ‌hãng‌ ‌hàng‌ ‌không‌ ‌hiện‌ ‌tại‌ ‌đều‌ ‌là‌ ‌các‌ ‌hãng‌ ‌hàng‌ ‌không‌ ‌chi‌ ‌phí‌ ‌thấp,‌ ‌với‌ ‌thị‌ ‌phần‌ ‌khách‌ ‌chiếm‌ ‌tới‌ ‌83,7%. Trong đó, ‌Vietjet‌ ‌Thái‌ ‌Lan chiếm 17,3% thị phần Thái Lan.

Vietjet dung thu hai ve thi phan hanh khach Thai Lan nam 2020 hinh anh 2Nguồn: Cục Hàng không dân dụng Thái Lan
Thanh Tùng (Vietnam+)