Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa có thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 để các cổ đông nắm được và sắp xếp lịch tham dự.

Theo đó, do công tác chuẩn bị các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chưa hoàn thành, Vietnam Airlines lùi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 sang ngày 28/7/2020.

[Cần trao ''kiếm lệnh'' để tháo gỡ khó khăn cho Vietnam Airlines]

“Ngày cuối cùng để cổ đông đăng ký tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Vietnam Airlines vẫn giữ nguyên là ngày 15/6/2020,” đại diện Vietnam Airlines cho hay./.

Việt Hùng (Vietnam+)