(Ảnh minh họa: TTXVN)

"Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi xâm phạm thân thể người học. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi xúc phạm nhân phẩm, danh dự người học."

Đây là một trong những nội dung quan trọng Dự thảo Nghị định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố lấy ý kiến đóng góp của người dân.

Dự thảo này cũng quy định mức phạt tương tự đối với hành vi xâm phạm thân thể, xúc phạm nhân phẩm, danh dự của nhà giáo, cán bộ, nhân viên cơ sở giáo dục.

Ngoài ra, các vấn đề vi phạm về dạy thêm cũng là một nội dung đáng quan tâm của Nghị định này. Cụ thể, dự thảo quy định phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức dạy thêm ngoài nhà trường.

Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng đối với hành vi dạy thêm ngoài trường của giáo viên đang dạy chính khóa khi chưa được phép của thủ trưởng cơ quan quản lý giáo viên.

[Bạo lực học đường: Nếu thầy cô lạm quyền với học sinh... ]


Bên cạnh đó, phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với người dạy thêm không đạt trình độ chuẩn. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 6 triệu đồng đối với hành vi dạy thêm cho học sinh tiểu học hoặc học sinh đã học hai buổi trên ngày.

Phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng đối với hành vi cắt giảm nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khóa để đưa vào nội dung dạy thêm, dạy thêm trước những nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khóa.

Những vi phạm ở nhiều vấn đề khác trong lĩnh vực giáo dục cũng được nêu rõ mức phạt cụ thể như vi phạm quy định về tổ chức cơ sở giáo dục tổ chức dịch vụ giáo dục, vi phạm quy định về tư vấn du học, hoạt động tuyển sinh, mở ngành đào tạo…/.