Ngày 3/11, cử tri Mỹ trên toàn quốc sẽ tham gia bỏ phiếu bầu bộ máy lãnh đạo đất nước.

Cụ thể trong cuộc tổng tuyển cử này, cử tri Mỹ sẽ bầu tổng thống và phó tổng thống, toàn bộ 435 ghế tại hạ viện, 35/100 ghế tại thượng viện, 11 vị trí thống đốc bang cùng khoảng 5.000 ghế trong các cơ quan lập pháp cấp bang trên toàn quốc.

Truyền thông Mỹ đã dựa vào ý kiến của chuyên gia để dự báo xu thế lựa chọn của cử tri./.

Tường Linh (Vietnam+)