Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình phát biểu khai mạc buổi làm việc. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXV)

Sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước sẽ được đo lường bởi chỉ số hài lòng.

Chỉ số này sẽ đánh giá khách quan chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công, qua đó cơ quan chức năng nắm bắt được yêu cầu, mong muốn của ng ười dân, tổ chức để đề xuất biện pháp cải thiện chất lượng phục vụ và cung cấp dịch vụ của mình nhằm nâng cao sự hài lòng và lợi ích của ng ười dân, tổ chức.

Đây là nội dung Chương trình phối hợp thực hiện xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2015 được Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Nội vụ, Hội Cựu chiến binh Việt Nam thống nhất chiều 21/4.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân chủ trì Hội nghị thống nhất nội dung chương trình phối hợp.

Theo Chương trình phối hợp đã được ba bên thống nhất, có 6 lĩnh vực giải quyết thủ tục hành chính được chọn để xác định chỉ số hài lòng gồm 3 lĩnh vực thực hiện ở cấp huyện là cấp giấy chứng minh nhân dân cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp giấy phép xây dựng nhà ở 3 lĩnh vực thực hiện ở cấp xã là: cấp giấy đăng ký kết hôn, cấp giấy khai sinh và chứng thực.

Đối tượng điều tra xã hội học để xác định chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính là người dân đã giải quyết thủ tục hành chính và nhận kết quả ở 6 lĩnh vực dịch vụ trên trong năm 2014.

Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam triển khai việc điều tra xã hội học để xác định chỉ số hài lòng của người dân tại 10 tỉnh, thành phố ngẫu nhiên được chọn trong đó có 7 tỉnh đại diện cho 7 vùng gồm Lai Châu, Tuyên Quang, Hưng Yên, Hà Tĩnh, Đắk Lắk, Tây Ninh, Cà Mau và 3 thành phố trực thuộc Trung ương là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Tại 10 tỉnh, thành phố này, sẽ điều tra tại 36 đơn vị huyện và 108 xã với tổng số phiếu điều tra phát ra là 15.120 phiếu. Tháng 7, 8/2015 sẽ tiến hành điều tra và tháng 10/2015 công bố kết quả điều tra.

Bộ Nội vụ là đơn vị chủ trì việc điều tra xã hội học, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Cựu chiến binh Việt Nam sẽ cử 20% điều tra viên cùng tham gia thực hiện điều tra xã hội học.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu việc điều tra phải bảo đảm tính chính xác, khách quan, công khai, minh bạch, việc lựa chọn điều tra viên phải kỹ càng. Mặt trận Tổ quốc tham gia và giám sát để bảo đảm kết quả điều tra chính xác, phản ánh khách quan, trung thực chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công trên các lĩnh vực được lựa chọn./.