Bao hiem xa hoi - tru cot chinh cua he thong an sinh xa hoi hinh anh 1(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Trong 25 năm qua công tác phát triển, mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp luôn được Bảo hiểm xã hội Việt Nam tích cực, chủ động triển khai với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, phù hợp với từng giai đoạn phát triển kinh tế-xã hội.

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, số người tham gia bảo hiểm xã hội đến hết năm 2019 là 15,77 triệu người (chiếm khoảng 32,3% lực lượng lao động trong độ tuổi), tăng 12,9 triệu người so với năm 1995. Trong đó, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng trưởng vượt bậc, đến hết năm 2019 là 574.000 người; riêng trong năm 2019 đã phát triển mới trên 300.000 người, bằng 10 năm thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện (kể từ năm 2008-2018)./.

(TTXVN/Vietnam+)