(Ảnh minh họa: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Chiều 19/10, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức Kỳ họp thứ 8 (bất thường) với sự tham gia của 45/48 đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Đô thị Hội đồng Nhân dân thành phố, miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng Nhân dân thành phố; bầu các chức danh Trưởng ban Đô thị Hội đồng Nhân dân thành phố, Trưởng và Phó trưởng ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng Nhân dân thành phố; miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Bên cạnh đó, Hội đồng Nhân dân thành phố đã xem xét, cho ý kiến và thông qua các nghị quyết về một số nội dung liên quan đến việc đầu tư xây dựng các dự án, công trình trên địa bàn thành phố; danh mục thu hồi đất bổ sung...

Theo đó, ông Trần Chí Cường, Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng được bầu giữ chức Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng Nhân dân thành phố; bà Phan Thị Tuyết Nhung, Phó Trưởng phòng Tổng hợp Văn phòng Hội đồng Nhân dân thành phố được bầu giữ chức Phó Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng Nhân dân thành phố.

Ông Nguyễn Thành Tiến, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố được bầu giữ chức Trưởng ban Đô thị Hội đồng Nhân dân thành phố.

[Đầu tư hơn 380 tỷ đồng cải tạo nút giao thông phía Tây cầu Rồng]

Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Đô thị Hội đồng Nhân dân thành phố đối với ông Tô Văn Hùng; miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng Nhân dân thành phố đối với ông Lê Văn Quang.

Các đại biểu Hội đồng Nhân dân cũng đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố đối với ông Lê Quang Nam, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; ông Trần Văn Sơn, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và ông Lê Văn Tam, nguyên Giám đốc Công an thành phố. Đồng thời, bầu bổ sung chức danh này đối với ông Tô Văn Hùng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; ông Trần Phước Sơn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và ông Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố.../.