Bi thu Thanh uy Ha Noi: Quyet tam thuc hien hieu qua nghi quyet hinh anh 1Đại biểu biểu quyết thông qua chương trình làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 29/4, phát biểu kết luận Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã tiếp thu và đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội nghị.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ thành phố đã phản ánh đầy đủ, toàn diện các nhiệm vụ chính trị của thành phố trong nhiệm kỳ 2020-2025, bao gồm cả những nội dung có tính chất thường xuyên và những việc trọng tâm, trọng điểm, mang tính điểm nhấn, đột phá để tập trung nguồn lực và có những giải pháp căn cơ, quyết liệt nhằm triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ của nhiệm kỳ.

Nghị quyết của Thành ủy về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp khi được ban hành sẽ tạo chuyển biến căn bản trong công tác cán bộ của thành phố, từng bước đổi mới tư duy và xây dựng đội ngũ bảo đảm tính liên tục, kế thừa và phát triển ngang tầm nhiệm vụ, không chỉ trong nhiệm kỳ 2020-2025 mà sẽ tạo nền tảng vững chắc cho các nhiệm kỳ tiếp theo; qua đó góp phần quan trọng giúp thành phố đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian tới.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết sau hội nghị này, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ chỉ đạo tổng hợp tiếp thu nghiêm túc, tối đa các ý kiến góp ý của Ban Chấp hành và ý kiến của các đại biểu; hoàn thiện và ban hành để cả hệ thống chính trị thành phố tổ chức thực hiện.

[Ông Đinh Tiến Dũng được phân công làm Bí thư Thành ủy Hà Nội]

Các thành ủy viên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên trong toàn hệ thống chính trị thành phố nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, quyết tâm hành động để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chương trình, nghị quyết và nhiệm vụ đã đề ra.

Bi thu Thanh uy Ha Noi: Quyet tam thuc hien hieu qua nghi quyet hinh anh 2Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị-xã hội các cấp tập trung, quyết liệt thực hiện tốt công tác chuẩn bị phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời không được chủ quan, lơ là trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đặc biệt nguy cơ bùng phát trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 sắp tới.

Để duy trì vững chắc thành quả trong phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe nhân dân, tạo tiền đề tiếp tục giữ nhịp độ phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị-xã hội thành phố thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy; kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra; tạm dừng tổ chức các lễ hội, các tuyến phố đi bộ, hạn chế các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết.

Bí thư các quận, huyện, thị ủy, người đứng đầu cấp ủy trực tiếp chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương, chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Thành ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

Tại hội nghị, báo cáo Tờ trình về dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về “Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo,” Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo cho biết, dự thảo Nghị quyết nêu 4 mục tiêu cụ thể, đáng chú ý là đến năm 2025, thành phố phấn đấu đạt tỷ lệ cán bộ trẻ diện Ban Thường vụ các cấp ủy quản lý tối thiểu là 15%, cán bộ nữ đạt tối thiểu 15%; 40% cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ; 100% cán bộ cấp sở, ngành, đảng bộ trực thuộc quản lý có trình độ chuyên môn đại học, lý luận chính trị từ trung cấp trở lên; 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý được bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới.

Dự thảo Nghị quyết nêu 5 nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, đến năm 2025, hoàn thành việc bố trí bí thư cấp ủy cấp huyện không là người địa phương; từng bước bố trí chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện không phải là người địa phương; bố trí, sắp xếp trên 50% Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã không phải là người địa phương; thực hiện luân chuyển, điều động cán bộ giữ chức vụ cấp trưởng quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp (giữ một chức vụ cấp trưởng đối với cả chức danh bầu cử và bổ nhiệm liên tục từ 8 năm trở lên ở cùng một địa phương, cơ quan, đơn vị).

Đáng chú ý, đi kèm với dự thảo Nghị quyết còn có danh mục 18 nhóm vị trí việc làm định kỳ phải chuyển đổi.

Trình bày Tờ trình về dự thảo Chương trình hành động của Đảng bộ thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn cho biết, mục đích của chương trình là tổ chức quán triệt sâu sắc những nội dung Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp tới toàn bộ các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã, tạo sự thống nhất cao từ nhận thức đến hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

Phát huy truyền thống 1010 năm Thăng Long-Hà Nội, đoàn kết một lòng; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực hơn nữa để tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Cùng với việc tổ chức thực hiện 10 chương trình công tác toàn khóa XVII của Thành ủy; hoàn thành 20 chỉ tiêu Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố và các kế hoạch, đề án, dự án, Chương trình hành động cũng yêu cầu tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng một cách đồng bộ với các chương trình, kế hoạch của thành phố đã ban hành; kiên trì, liên tục và quyết liệt thực hiện Nghị quyết gắn với những giải pháp cụ thể phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Mục tiêu của chương trình là đến năm 2025, xây dựng Đảng bộ thành phố có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; phát triển nhanh và bền vững Thủ đô theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực; cơ bản hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, GRDP/người đạt 8.300-8.500 USD.

Đến năm 2030, Hà Nội trở thành thành phố “xanh-thông minh-hiện đại;” phát triển năng động, hiệu quả, có sức cạnh tranh trong khu vực và quốc tế; hoàn thành công nghiệp hóa Thủ đô; GRDP/người đạt 12.000-13.000 USD.

Đến năm 2045, Hà Nội có chất lượng cuộc sống cao; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, bền vững; là thành phố kết nối toàn cầu, có sức cạnh tranh quốc tế, GRDP/người đạt trên 36.000 USD.

Chương trình cũng nêu rõ định hướng phát triển Thủ đô giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2021-2030; dự kiến giao Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Cán sự đảng Ủy ban Nhân dân thành phố, Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố, các cấp ủy Đảng trực thuộc và các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình hành động./.

Tuyết Mai (TTXVN/Vietnam+)