Biến thể của virus SARS-CoV-2 ở Nam Phi mang những đột biến làm giảm hiệu quả của vắcxin, khiến cuộc chiến với COVID-19 dai dẳng, phức tạp hơn./.
(Vnews/Vietnam+)