Bo Tai chinh canh bao viec dau tu ra ngoai doanh nghiep cua Hancorp hinh anh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Việc đầu tư ra ngoài doanh nghiệp của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội (Hancorp) theo đánh giá của Bộ Tài chính là không mang lại hiệu quả với tỷ suất cổ tức/vốn đầu tư rất thấp.

[Bộ Tài chính sẽ 'soi' dự án có mức đầu tư lớn, dùng vốn vay nước ngoài]

Đây là những đánh giá của lãnh đạo Bộ Tài chính trong văn bản gửi Bộ Xây dựng về tình hình tài chính và hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2016 của Hancorp.

Tỷ suất cổ tức rất thấp

Cụ thể, trong năm 2016, tổng công ty có doanh thu 2.776 tỷ đồng trong đó doanh thu bất động sản và xây dựng chiếm 94% tổng doanh thu. Lợi nhuận năm 2016 của Hancorp đạt 128 tỷ đồng. Các chỉ số tỷ suất lợi nhuận/tổng tài sản của đơn vị này là 1,95%, tỷ suất lợi nhuận/doanh thu là 4,6%. Những kết quả này theo đại diện Bộ Tài chính cho thấy kết quả sản xuất kinh doanh của tổng công ty chưa cao.

Riêng về hiệu quả đầu ra ngoài doanh nghiệp, lãnh đạo Bộ Tài chính thống kê, tổng giá trị đầu tư ra ngoài của đơn vị này là 1.280 tỷ đồng. Trong số này, một số công ty con có hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu rất cao như: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 1 Hà Nội (11,45 lần), Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ (7,19 lần) và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hantech (7,38 lần).

Cũng theo báo cáo, Hancorp đầu tư vào 20 công ty liên kết 695 tỷ đồng, chiếm 54% tổng giá trị đầu tư. Tuy nhiên, cũng theo đánh giá, một số công ty có hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu rất cao như: Công ty cổ phần Lắp máy điện nước và xây dựng (6,29 lần), Công ty cổ phần Thi công cơ giới và xây lắp (11,19 lần), Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng bất động sản Lanmak (13,09 lần), Công ty cồ phần Hancorp (42,42 lần),…

Ngoài ra, Hancorp đầu tư dài hạn vào khoảng 14 công ty với tổng số tiền là 409 tỷ đồng, chiếm 32% tổng vốn đầu tư.

Theo đánh giá của đại diện Bộ Tài chính, năm 2016, Hancorp được chia cổ tức 33,8 tỷ đồng trong đó chủ yếu từ một số công ty liên kết (hơn 28 tỷ đồng) còn lại là cổ tức của 2 công ty con (trên 5,8 tỷ đồng).

Việc đầu tư ra ngoài theo đánh giá của lãnh đạo ngành tài chính là không mang lại hiệu quả, tỷ suất cổ tức/vốn đầu tư rất thấp, chỉ đạt 2,6%/tổng vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp. Vốn đầu tư tập trung chủ yếu tại các công ty liên kết và đầu tư dài hạn khác là các công ty mà Hancorp không có quyền chi phối, tiềm ần nguy cơ mất vốn.

Hàng nghìn tỷ đồng nợ phải thu

Về tình hình tài sản và nợ phải thu, theo báo cáo, đến thời điểm 31/12/2016, tổng tài sản của Hancorp là 6.560 tỷ đồng trong đó cơ cấu tài sản chủ yếu là nợ phải thu chiếm 51%.

Theo thống kê, nợ phải thu là 3.341 tỷ đồng, gấp 2,2 lần vốn chủ sở hữu trong đó có một số khoản nợ quá hạn trên 1 năm như: Phải thu Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển xây dựng 1,019 tỷ đồng, Công ty cổ phần Đầu tư Đèo Cả 3,573 tỷ đồng, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Phú Mỹ 6,474 tỷ đồng.

Đáng lưu ý, mặc dù, phát sinh các khoản phải thu quá hạn như trên số dư trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi của tổng công ty chỉ là 157 triệu đồng.

Tại thời điểm 31/12/2016, hệ số khả năng thanh toán hiện thời là 1,45 lần, hệ số khả năng thanh toán tức thời là 0,07 lần.

Những số liệu trên theo đại diện Bộ Tài chính: “Mặc dù khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của Tổng công ty được đảm bảo nhưng với nợ phải thu chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tài sản và hệ số khả năng thanh toán tức thời thấp cho thấy tổng công ty sẽ gặp khó khăn trong việc thanh toán nợ đến hạn trong trường hợp chủ đầu tư chậm thanh toán hoặc tình hình sản xuất kinh doanh không thuận lợi.”

Qua đó, lãnh đạo Bộ Tài chính đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo người đại diện vốn Nhà nước tại Hancorp rà soát, đánh giá về các khoản đầu tư ra ngoài doanh nghiệp của Tổng công ty để đảm bảo hiệu quả đầu tư vốn.

Đại diện Bộ Tài chính cũng đề nghị có biện pháp và thoái bớt vốn đối với các khoản đầu tư không mang lại hiệu quả để tập trung nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh chính và hoạt động mang lại hiệu quả cao hơn. Đơn vị cũng cần rà soát lại các trường hợp công ty con, công ty liên doanh, liên kết có lợi nhuận nhưng không chia cổ tức, lợi nhuận (nếu có) để yêu cầu báo cáo giải trình và có giải pháp cụ thể.

Bộ Tài chính cũng đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo người đại diện vốn Nhà nước tại tổng công ty có ý kiến để đơn vị này có biện pháp cần thiết thu hồi số nợ phải thu quá hạn, các khoản khách hàng, chủ đầu tư còn nợ chưa thanh toán để không làm thất thoát, bị chiếm dụng vốn./.
Xuân Dũng (Vietnam+)