Tính đến hết ngày 4/8/2022, cả nước đã có 3.159.749 trẻ (36,2%) tiêm vaccine COVID-19 mũi nhắc lại ở nhóm tuổi từ 12 đến 17.

Tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 mũi nhắc lại cho nhóm tuổi này tại các địa phương Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Phú Yên, Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu đều còn thấp, dưới 20%.

Trong khi đó, tính đến hết ngày 4/8/2022, cả nước đã tiêm được tổng số 12.491.178 liều vaccine phòng COVID-19 ở nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi, trong đó tiêm mũi 1 là 8.071.113 trẻ (70,7%) tiêm mũi 2 là 4.420.065 trẻ (38,7%).

Những địa phương có tỷ lệ tiêm mũi 1 thấp là Hà Nội, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Nam, Thành phố Hồ Chí Minh; tiêm mũi 2 có tỷ lệ thấp dưới 20% là Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hòa, Đắk Lắk./.

(TTXVN/Vietnam+)