Nhiều đoạn video huấn luyện chiến đấu và sử dụng súng vừa được cảnh sát Anh công bố.

Việc này nằm trong nỗ lực hợp tác với mạng xã hội Facebook nhằm phát hiện các vụ xả súng được phát hình trực tiếp (live stream) trên mạng xã hội giống vụ khủng bố xảy ra ở Christchurch, New Zealand.

Facebook đã cung cấp cho cảnh sát ở trung tâm huấn luyện súng của cảnh sát Anh nhiều camera gắn trên thân thể.

Các đoạn video ghi được sau đó sẽ chuyển lại cho Facebook để công ty nghiên cứu phát triển công nghệ nhận dạng các live stream xả súng.

(Vietnam+)