Ảnh minh họa. (Ảnh: T.H/Vietnam+)

Ngày 22/5, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có Quyết định số 1112/QĐ-NHNN chấp thuận việc mua bán, chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tại Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bưu điện cho Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank).

[BIDV "bắt tay" VNPT với thỏa thuận hợp tác trị giá 25.000 tỷ đồng]

Theo Quyết định, trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, các bên tham gia mua bán, chuyển nhượng phải hoàn tất việc mua bán, chuyển nhượng nêu trên. Quá thời hạn này, nếu các bên tham gia mua bán, chuyển nhượng không thực hiện việc mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp, Quyết định này tự động hết hiệu lực.

Quyết định nêu rõ, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bưu điện có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước về kết quả thực hiện việc mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp kèm tài liệu chứng minh đã hoàn tất việc mua bán, chuyển nhượng trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn tất việc mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp.

Đồng thời, thực hiện thủ tục đề nghị Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bưu điện theo quy định tại khoản 6 Điều 10 Thông tư số 25/2015/TT-NHNN ngày 29/12/2017 của Ngân hàng Nhà nước quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi của tổ chức tín dụng phi ngân hàng (trong trường hợp việc mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp dẫn đến phải sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép)./.